7. MEIE KAKSI VAESTALASTA (Lüg)

Ema haual

Lüganuse

esmasp_kaksi_vasta_1r_

MEIE KAKSI VAESTALASTA,
käisime eile Iielassa,
tunaeila Tuonelassa,
käisime eide aua peala,
auduja südame peala,
tuojasi tua laela,
kandajasi katusella.

„Tõuse üles, eidekene,
tõuse kirstu kinnitama,
tõuse vakka valmistama,
tõuse luku vüöd lugema,
luoma looga kindaaida!”

„Ei saa tõussa, tüttar vaene,
ei saa tõusse, ei erata:
muru kasvand peale mulla,
arueina peale aua,
silmile sinine liiva,
kulmule kulu punane,
jalule jalaka metsa,
vahermetsa varbaaie.”

„Tõuse ikka, eidekene!
muru saadan mullikuile,
arueina ärgadele,
lehed laiad lammastele.
Tõuse kirstu kinnitama,
tõuse vakka valmistama,
tõuse luku vüöd lugema!”

„Palu võõrasta isada,
palu võõrasta emada –
sie su kirstu kinnitagu,
sie su vakka valmistagu
sie sinu luku vüöd lugegu,
loogu looga kindaaida.”
H II 3, 640 (246) < Lüganuse khk., Aa rand – H. Prants < Kure eit (1890); viis: EÜS VI 879 (33) Väike Saka k – August Sildnik, Peeter Penna < Ann Siitas (1909)

Sildid
Postitatud Lapsepõlv