2. KUI OLIN MINA KODUNA (Jh)

Oma ja mehekodu
Jõhvi

1r_41isakodu_kuiolin_koduna_laul_2_
KUI OLIN MINA KODUNA,
siis mina maksin maasta kulla,
isa õuesta õbeda,
vase velje vainiulta,
tina velje tie raujulta.
Kui õlin mina koduje,
isa üüdis õunapuusta,
ema maenis marjapuusta,
veljed kiidid kirsipuusta,
lelled liemevalgeesta,
muu pere muna rooasta.

Nüüd sain mari muile maile,
ani muile allikaile,
kana muile kaevudelle,
nüüd ma ei maksa maasta rooja,
õlekõrt ei õvve pealta,
põhukest ei põrmandulta,
rohe ei varvaste vahelta.

Tekst: H II 1, 469/70 (634) < Jõhvi khk, Kurtna v, Kurba t – M. Ostrov,  O. Kallas < Jüri Pakas (Kurba vana), 76 a. (1888); viis: EÜS VI 891 (82) < Jõhvi khk, Illuka v, Nõmme k < A. Sildnik ja P. Penna < Lienu Kilk, 58 a. (1909)

Sildid
Postitatud Abielu