17. KÜLAP TUNNUB AA VALDA (Lüg)

Kuri mõis

Lüganuse

esmasp_vald_1r_

KÜLAP TUNNUB AA VALDA,
muide valdade vahelta,
valla viie vaielta,
valla kuue kuuluvilta,
valla seitseme seasta,
kaheksama kohto alta.
Katsu meie mõisakesta:
paistab kui pagana linna,
kuumab kui kuradi kiriku,
juuda tornid tolgendavad.
Kus (seal) minu rammu raisatasse,
pikad peened peksetasse,
käevarred vaivatasse,
lüia selgaje sinised,
kärvardeje valusad,
turjale tulipunased.

Pilli üiab, piitsa plaksub,
nuttu kuulub nurmeeie,
piitsa plaksu Paideeie,
kää´ä katku kaugeeie,
sõrmemurdu muie maie.

Öö valula lüia eina,
kuu valula luua kuhja,
pärast päiva leigatakse.

Kui puhun punasianna,
silitan sinisianna,
valutellen valgeeida,
tuhat süüli einatükki,
sada süüli saatu laia,
tuleb kubjas mõisa puolta,
rauda kepike käessa.

Jumal, oia vaesta lasta,
vaesta lasta sündimasta!

Minu ella vennakene,
ära kipu kilterissa,
vahi valla päälikussa,
kibe surm on kilterilla,
vali valla päälikulla,
jube surm on junkurilla –
need küll pisteta põlema,
kõhe keeva kattelaie.
H II 3, 641/2 (252) < Lüganuse khk, Aa rand – H. Prants < Kure eit (1890); viis: E 54129 (3) Lüganuse khk, Maidla v, Savala k – Daniel Paurman, Jüri Välbe < Jaan Peinman (1921).

Sildid
Postitatud Küla ja sulased