4. VELI ULLU VÕTTIS NAESE (Puh)

Noorik kodus käimas

Puhja

1puh_4_EYS_VI_716_(11)_1r

VELI ULLU VÕTTIS NAESE,
sõsar sõkke läits mehele –
veli võt’t venne karjanaese,
sõsar läits sõamehele.

Peipsi Pitre tõije sõna:
„Sul om oolik onunaene,
sul om viisik vellenaene!”

Konas lää mina omale,
konas veeri velledele? –
Sügiselt oja sügävä,
keväjält om laine laia,
obu upup ojasse,
vesi virup vehmerille.

Lätsi keset suve ajal,
veli karas kanepide,
velle naene kamberide:
„Astu, poissi, anna penki –
meile tullu Võnnu võõras,
Võnnu võõras, rinnu rikas!”

Ei ma ole Võnnu võõras,
ei ka ole rinnu rikas –
mina ole meeste õde,
meeste õde, naeste nadu.

Viis: Kadri Hermann (EÜS VI 716 (11) < Puhja khk – M. Pehka, 1909), tekst: Kadri Sütt (75 a) (EÜS VI, 821/2 (85) < Puhja khk, Kavilda v – E. Eisenschmidt, 1909).

Sildid
Postitatud Abielu