7. POISI’ LUODU PETTIJÄS (San)

Kuri mees. Isa ja mehe kodus

Sangaste

2_abielu_1_EYS_VI_212_(96)_2r.

POISI’ LUODU PETTIJÄS,
pettijäs ja võttijas!

„Tule mulle, näio noori,
mulle karga, kabo käpe!
Ma lää pia Pihkevade,
ma lää ruttu Rootsimaale –
ma tuo Pihkvast pikä sii’,
Rootsimaalta rohiladse’,
ma pane padjule magama,
sii ala sirusside,
vildi ala venüsside.”

Sai’e näio saanuvas,
kabo sinnä kalluvas.

Läts´ ta pia Pihkevade,
lätsi ruttu Rootsimaale –
Pihkvast tõie pikä’ piidsa’,
Rootsimaalta keeruroosa’,
pand´ piidsule magama,
karbatsile kamberile,
pand´ piidsa piida pääle,
roosa ruhe otsa pääle,
kütt ta näio kühma pääle,
sääd´ näio sällä pääle –
neo’ Pihkva pikä sii’,
Rootsimaa rohilitse’! –
Sedä ihksid elleen,
karksid kasupõlveen.

Oi Jummal-Jumalukene,
Maari matal´ linnukene! –
Kui ma elli esä koton,
hani vierdü velle veeren –
olli ku osi murule,
käve ku käbü küläle,
usse lätsi uikeen,
tarre tulli tandseen!

Oi Jummal-Jumalukene
Maari matal´ linnukene!
Nüüd sai siijä talule,
kon om Ärtü ämmä nimi,
pühä-Jüri pei’o nimi,
velle’ ku Viru varese’,
sõsare’ Arju araku’,
nao’ Narva rakakese’!

Tule puhas´ puolpää,
sake sanna-kütemine,
kästäs verdest vihta haudu,
tsia-lihast lipe tetä,
aanikista lõuna’ heitä.

Võõras´ ole, kost ma võta,
külä ole, kelt ma küsü?
Võt´ma’ võõrasta käena,
taba tarku puusa pääl.
Tule võõras´, anna võti,
tule tarka, lase taba!
Seeni näio näl´gä kooles,
kabu näl´gä kannates,
kui no muru muijalt tuvvas,
otsakese’ otsitase’,
palakese’ palleldase’,
leevä-kiku’ kerjatäse’.

Kui ma elli esä koton,
kui ma tandse taade taren,
hani vierdü velle veeren –
panni piru purdes,
ole-kõrre kõnnikis. –
Pird es painu purdin,
olekõrs´ kõnnikin.

Nüüd pane pal´gi purdes,
noore kõo kõnnikis –
pal´k´ painus purdin,
nuor kõiv kõnnikin.

Perrä kaes pei’o emä,
kaes kaasa kasvataja,
kunas ta uhmer’ oolunes,
tarupakku tasanes,
kas panna pal´gi ette,
vai eitä irre ette?

Kuule, peenü pei’o emä,
kaasa kallis kasvataja –
är’ pangu pal´gi ette,
ärä eitku irre ette!
Küll ta uhmer´ oolunese,
tarupakku tasanese!

Oi Jummal-Jumalukene,
Maari matal´ linnukene!
Pästä minno põrgust,
kuratide kooli-majast!

Viis: Jaan Libert (71 a) (EÜS VI 212 (96) < Sangaste khk, Keeni v – A. Kiiss, 1909), tekst: Liis Kurg (60 a) (H II 5, 477/81 (140) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Abielu