21. KUUGU, KUUGU, PÄÄVÄKENE (San)

Sulane tahab süüa

Sangaste

6_EYS_VI_209_(86)_2r

KUUGU, KUUGU, PÄÄVÄKENE,
kuugu sina, päävä, korgeede,
lõhu, lõhu, pääväkene,
lõhu, päävä, lõunaede,
saada saksa söömale,
pere lõunata pidama.

Saksa söövä sada kõrda,
külälise kümme kõrda,
neitsu söövä neli kõrda,
kodurahvas kolmi kõrda,
karjalatse katsi kõrda. –
Mina üli ütsi kõrda,
mari vaene ilma üvätä,
ei ole üvvä maitsa saanu,
ualijmi huule pääle,
kesvälijmi keele pääle,
kaaralijmi kaala lääle,
läädsälijmi länikusta.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 209 (86) < Sangaste khk, 1909), viis: Ann Koppel (sünd Vaher, 76 a), teksti J. Tammemägi (H II 44, 625/6 (81) < Sangaste khk, Prangli v, 1893).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase