25. LÄKE KOTA KAEMA (San)

Rikka ja vaese söök

Sangaste

netti_10__EYS_VI_208_(81)_1r

LÄKE KOTA KAEMA,
mis sääl kouan keedetäs,
vanan kouan vaaritäs?
Ära no keedä kitselihä,
ära no vaari va´skalihä –
kits om sika pruputedü,
lammas oisu haisutedü.
Es saa süvvä, es saa juvva,
es saa sa´ndele jagada,
ei ka heitä hilbakille.

Miie tapime vana varesse,
meil sai süvva, meil sai juvva,
meil sai sa´ndele jagada,
sai heitä hilbakille.
Suu sei, pää värisi,
jala joosi mõtsa poole.

 Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 208 (81) < Sangaste khk, 1909), teksti Anette Raid (H III 23, 120/1 (3) < Sangaste khk, 1895).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase