52. ÕUELE KOLMED VÄRAVAD (Ran)

Kolm hälli. Orjaks kasvatatud

Rannu

1r_v18_2718_(33)

ÕUELE KOLMED VÄRAVAD, kiike, jääle,
väljale kolmed orassed, kiike, jääle,
tapule kolmed umalad, kiike, jääle,
emal kolmi tütarlasta, kiike, jääle.
Kolm oli hälli neil toassa, kiike, jääle
üks olli sängile sääetud, kiike, jääle,
teine pantud parde külgi, kiike, jääle,
kolmas liidetud laesse, kiike, jääle.
 
Mis oli pantud parde külgi, kiike, jääle,
seda suitsu suigutelles, kiike, jääle,
kibe vingu kiigutelles, kiike, jääle.
 
Sell käisid kolmed kosilased, kiike, jääle:
üks olli viksi Villandista, kiike, jääle,
teine tarka Tarvastista, kiike, jääle,
kolmas oli oma külasta, kiike, jääle.
 
„Neiukene, noorekene, kiike, jääle,
kas sina lähed Villandissa, kiike, jääle,
vai sina tahad Tarvastisse, kiike, jääle,
või kaldud oma külasse, kiike, jääle?”
 
„Ei ma lää oma külasse, kiike, jääle,
oma küla küürakille, kiike, jääle,
oma valla vaivatulle, kiike, jääle,
enne nähtut näljastelle, kiike, jääle.
 
Ei ma läha Villandisse, kiike, jääle
Villandis om viisud suured, kiike, jääle,
Viisud suured, paelad pikkad, kiike, jääle,
aega lääb arutussaani, kiike, jääle,
päev lääb paela pästassaani, kiike, jääle.
 
Ma lään targal Tarvastisse, kiike, jääle:
Tarvastis om naesed targad, kiike, jääle,
naised targad, poisid pikkad, kiike, jääle,
tütrikud imeilusad, kiike, jääle.”
 
Kes olli liidetud laessa, kiike, jääle,
seda oidsid orjapoisid, kiike, jääle,
kasvatasid karjapoisid, kiike, jääle.
See oli orjale ojonud, kiike, jääle,
palgapoisil paiseenud, kiike, jääle.
 
„Emakene memmekene, kiike, jääle,
see põle minugi süidi, kiike, jääle,
et olen orjale ojonud, kiike, jääle.
Viisid sauna vihtelema, kiike, jääle,
vihtsid sellele vihale, kiike, jääle,
mis ka orja enne vihtnud, kiike, jääle;
pessid sellele seebile, kiike, jääle,
mis ka orja enne pesnud, kiike, jääle.
Viisid saunast vihtelemast, kiike, jääle,
pannid orja voodiesse, kiike, jääle,
palgapoisi padjatesse, kiike, jääle
Sest olen orjale ojonud, kiike, jääle,
karjapoisile kasunud, kiike, jääle!”
 
Viis: Ell Kurno (80 a, pärit K-Jaanist) (EÜS VII 2718 (33) < Rannu khk, Valguta v – P. Tatz, 1910), teksti kirjutas üles H. Raag (H III 115/7 (21) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase