12. MIS SAI ÜVVÄ MU IMELE

Kasvatus asjata

Sangaste

san_3_70_EYS_I_800_(86_2r

MIS SAI ÜVVÄ MU IMELE,
kua kasu kandijalle? –
Silmävesi vihtemast,
sau sauna kütemäst.
Kon ta näije kuiva kuuse,
säält tõi elle puu,
kon ta näije aru-kõivo,
säält tõi pehme viha.
Küt´ ta sanna köömelitse,
haut´ viha aanikist.

Alla läts´ aruten,
mäele tulli mähkeen –
mähk kolme mähkmele:
linatsele pienüle,
villatsele lämmeele,
pakelele valgeele.

Pand´ ta orja-uotile,
palgapoisi palajale.
Ori lei mu uimatses.
kuri pool´-kooluus.

Viis: J. Tamm (EÜS I 800 (86) < Sangaste khk, Laatre v – J. Aavik, 1904), tekst: Kadri Susi (u 60 a) (H II 5, 452 (119) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Latsepõlv