5. VÕÕRASEMA, VÕHLU EMA

Võõrasema ootab koju

Puhja

puh_6_EYS_VI_722_(32)_voorasema_1r

Võõrasema ootap, kui võõrastütrik kodo tulep.

VÕÕRASEMA, VÕHLU EMA
kuuli mu laanen laulevata,
läbi laane elkivata:
„Joose, Ellu, karga, Kaie,
tantsi tal’li, Märdi naene –
pöörä ni värävä pöörä,
usse ummisrõngaide!
Tulep ju korat koduje –
külla sööja, külla jooja,
külla küllä vedäjä,
kes süüp päiväl pätsi leibä,
nädälil süüp säidse pätsi,
egä kuu süüp koti leibä!”

Mina mõistin, vasta kostin:
„Mes sul om ilma tabata,
mes sul ilma võt’temita? –
tuli sul ilma tabata,
vesi ilma võttemita.
Mes saap viist viijä küllä,
tulest tõisele talule? –
Vesi esigi külänä,
tuli tõisela talula.”

Viis: Eeva Vihand (78 a) (EÜS VI 722 (32) < Puhja khk, Kavilda v – M. Pehka, 1909), tekst: Kadri Sütt (75 a) (EÜS VI, 837/8 (99) < Puhja khk, Kavilda v – E. Eisenschmidt, 1909).

Sildid
Postitatud Latsepõlv