3. KUI MA ÄRA KOOLENESSA

Neiu matus

Puhja

apuh_9_EYS_V_1222_(7)_1r

Vana tüdruku laul

KUI MA ÄRA KOOLENESSA,
ärge mull teke lepast kirstu –
lepp oli kuri leinamaije;
ärge mull teke kuusest kirstu –
kuusk oli kuri kuivamaije;
ärge mull teke kasest kirstu –
kask oli kuri kaibamaije;
ärge mull teke aavast kirstu –
aav oli kuri allitama.

Teke mull tinane kirstuke,
valage vaskne kaaseke,
põdraluista põõna pääle,
sikasarvista sagara,
kitsekõrvusta kõdara.

Viige mo suure posttee veerde,
kost käiva mööda postipoisi,
iga reedi Riia ärra,
iga poolpä poodi poisi.
Sääl na mütsi kergitava,
sääl na andva enge armu:
kae kun koolu kudrus-neiu,
maha matet madrus-neiu.

Viis: Kadri Puur (sünd Villemson, 80 a) (EÜS V 1222 (7) < Puhja khk, Kaimi k, Vanasse t – M. Kampmann, 1908), teksti kirjutas üles D. Sell (H I 3, 537 (2) < Puhja khk, Suure-Ulila v, 1888).

Sildid
Postitatud Nuurus