1. AETAVA AME, AETAVA AME (Puh)

Oldermanni mäng

Puhja

x

Oldermanni tegemine.
 
Tõse olliva tsõõrin ümbre ja laulseva. Üits ol’li kesken ja pandse ennäst selle järgi rõivile, nigu laulun üteldi:
 
AETAVA AME, AETAVA AME,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
mähi vööda, mähi vööda,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
pane undruk, pane undruk,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
pane põlle, pane põlle,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
aeta jakki, aeta jakki,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
sõõrita sõlge, sõõrita sõlge,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
sili linti, sili linti, (1)
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
tõmba sukke, tõmba sukke,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
pane kängi, pane kängi,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
suita pääda, suita pääda,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut!
 
Kui pää ärä ol’li suitu, sis lames kesken oleja nur tütrik maha; sis lauleti:
 
Ärä koolu nuku memme,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut.
 
Tõse rõõmu, tõse rõõmu,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
joba eläp nuku memme,
Oldermanni, vinderkeeli, jungerpuut,
 
Sis karas tu sehen oleja üles ja plaksutas käs’si, ja sis lauleti:
 
/Viis nr 50/
 
Kae, kae, katsu, katsu,
mes su meelesta paremba,
mes siin siäst sirgemba,
karga üte kaala,
tõmba sehest väl’lä!
 
Sis tõmmas sehen oleja üte tõise tsõõri sisse ja päs’se esi väl’lä. Tütriku ja poisi mängsevä sedä mängu. Ainult tütriku tõmmati sisse. Seda mängu kutsuti: Oldermanni tegema.
 
(1) Lindi olliva kurgu all; suure laia lindi, ennitse ehte. Laulja märkus.
 
EÜS VI, 840/2 (101) < Puhja khk., Kavilda v. – E. Eisenschmidt < Kadri Sütt, 75 a. (1909).

Sildid
Postitatud Laulumängu