1. KUULE, KULLA KÕRDSIMEESI (San)

Hobusemäng

Sangaste

x

Hobuse otsija mäng
 
KUULE KULLA, ol´lale, ol´lale,
kõrdsimeesi, ol´lale, ol´lale,
kõrdsinaine, ol´lale, ol´lale,
Kreetakõne, ol´lale, ol´lale!
Kas (ti) näiti, ol´lale, ol´lale,
mi hobesta, ol´lale, ol´lale?
 
Määnes ol´, ol´lale, ol´lale,
ti(i) hobene, ol´lale, ol´lale?
 
Linalakka, ol´lale, ol´lale,
lauki-otsa, ol´lale, ol´lale,
kaput-jalga, ol´lale, ol´lale,
õra-silmä, ol´lale, ol´lale.
Köüd (köüts?) ol´ perän, ol´lale, ol´lale,
kullane, ol´lale, ol´lale,
kammits kaalan, ol´lale, ol´lale,
karrane, ol´lale, ol´lale.
 
Ollit küla, ol´lale, ol´lale,
orassen, ol´lale, ol´lale,
tan´dsed külä, ol´lale, ol´lale,
tadrikun, ol´lale, ol´lale.
 
Tule susi, ol´lale, ol´lale,
süü hobene, ol´lale, ol´lale,
murra maha, ol´lale, ol´lale,
musta märrä, ol´lale, ol´lale!
 
Tähentus: Rink käib, tüdrik on ringis ja üks rätike käes, raputab seda, ja hirnub nagu hobune. Pois on väljatsil pool rinki ja hüüab tüdrikud üle ringi. Viimase värsi aigu andakse tüdrük ringist väljä poisi kätte. Mäng otsas.
 
H II 31, 821 (2) < Sangaste, Laatre v. – Kristjan Gross, Miku t. (1889).

Sildid
Postitatud Laulumängu