3. LÄKKI HOBUST OTSIMAIJE (San)

Hobusemäng

Sangaste

x

LÄKKI HOBUST, ollale, OTSIMAIJE, ollale!
 
„Kuule, kulla, ollale, kõrdsimiis, ollale,
kas sa näid, ollale, mii hopest, ollale,
turu puulta, ollale, tulevat, ollale,
uulitsena, ollale, halguvat (hulkuvat?), ollale?”
 
„Määnas olle, ollale, tie hobene, ollale?”
 
„Linalihti, ollale, lauki-otsan, ollale,
õrassilma, ollale, kaputjalga, ollale.”
 
„Määnas olle, ollale, päitse pään, ollale?”
„Päitse olle pään, ollale, pävingitse, ollale,
(päitse pään, ollale, päringitse, ollale,)”
 
„Määnes olle, ollale, suitse suun, ollale?”
„Suitse olle suun, ollale, sovingitse, ollale,
(suitse suun, ollale, suringitse, ollale).”
 
„Määnes olle, ollale, kammits kaalan, ollale?”
„Kammits oll kaalan, ollale, karrane, ollale.”
 
„Määnes olle, ollale, kõnds (köüts?) perän, ollale?”
„Kõnds (köüts?) oll perän, ollale, kullane, ollale.”
 
„Määnes olle, ollale, ohilõig, ollale?”
„Hõppeene, ollale, ohilõig, ollale.”
 
„Näime küll tie, ollale, hobesta, ollale,
saks ta panni, ollale, saani ette, ollale,
ravvast tettu, ollale, rekke ette, ollale.
 
Sõitse lennun, ollale, liina poole, ollale,
kivist tettü, ollale, künkä poole, ollale,
värvilise, ollale, värjä poole, ollale.”
 
„Hirno, hirno, ollale, hiirekene (hiirokene), ollale,
Mängi, mängi, ollale, märakene, ollale!
 
Kos iks ollit, ollale, huukene, ollale?
Ollit sa külä, ollale, orassil, ollale,
ellit külä, ollale, ernein, ollale,
tandset kulä, ollale,tadrikule, ollale?”
 
„Es ma ole, ollale, orassile, ollale,
es ma elä, ollale, erneile, ollale. –
 
Mina saadi, ollale, sada saaja, ollale,
tõije tuhant, ollale, mõrsijat, ollale!”
 
„Mis iks anti, ollale, (h)anna pääle, ollale,
mis iks liidet, ollale, lihi pääle, ollale,
mis iks panti, ollale, otsa pääle, ollale?”
 
„Hame anti, ollale, (h)anna pääle, ollale,
linik liideti, ollale, lihi pääle, ollale,
kinda keale, ollale, otsa pääle, ollale.”
EÜS VI, 375/6 (65) < Sangaste khk., v., Matsi t. – A. Mõttus ja J. Sossi < Ann Rebane, 74 a. (1911).
EÜS VI, 404/5 (99) < Sangaste khk., Restu v. – A. Mõttus ja J. Sossi < Ann Kiivit, 62 a. (1911).
H IV 7, 367/8 (4) < Sangaste – J. A. Feldmann (asuk. Dvinski mk., Kalkunis < Vilj.) < ema Liisa Feldmann (1895).

Sildid
Postitatud Laulumängu