3. TII, TII, AIDA (Puh, Ran) (V_)

Lambamäng

Puhja/Rannu

x

Karjustõ mäng.

Kari. Karjus. Susi. Peni (kõik lastõst).

TII, TII, AIDA,
teritä, teritä saivast,
tinatsista teebelista,
raudsista roovikista,
et ei saa varas varastada,
ei ka kanda karjalatsa.
Tuku tunni-tanni,
pane Mari makale,
Liisu ketrab siidi,
Ann ajab ümbre,
Kadri laseb langa.

RKM II 252, 171 (6) < Rannu ja ERA II 85, 267 (48) < Tartu < Puhja – H. Tera < Kadri Helgilt, s. 1850 (1933).

Sildid ,
Postitatud Katõkõnõga mängu