5. MINA OIJA MEMME UDE (San)

Lambamäng

Sangaste

x

(lauldakse passiviskamise juures tavaliselt).

MINA OIJA MEMME UDE (utte),
kaitsa memme karjakõsõ,
memm tek’k mulle musta kuuba,
üdsimusta ünderigu:
tsia sõõrust, lamba jalust;
kassikäpätse kasuga.
Eitsi esi ma magame,
panni pää paiju pääle,
kõrva kõo juure pääle.
Tulli susi, vii lammas!
Mõtsa veije memme ud’u,
kandse mõisa memme karja!

Igat värsi laulab laulik kaks korda.

E 54104 (8) < Sangaste khk, Lau k. – E. Päss < Kristine Põder, 59 a. (1924).

Sildid
Postitatud Katõkõnõga mängu