8. MINA OIA MEMME UTU (San)

Lambamäng

Sangaste

x

MINA OIA MEMME UTU,
mina kaidsa memme kar´ja.

Es ole hunti kuultaki,
näljäst hunti nätäki

Esi eidäsi ma magama,
panni pää paiu pääle,
kõrva kõo juurõ pääle:

Tulli susi karja manu –
veie minu memme ude,
kantse ämmä krimu silmä! –
Sääld oles saanu siidi särki:
memm ole tennü musta kuube,
sine-siilu sär´g´ik´ese –
tsia sõrust, lamba jalust,
kas´s´i k´äpäst kaska;
kalevitse kaskakese,
pöörelitse püksikese,
katte harru kalsakese,
kilbilise kottikese.

H III 9, 891 (17) < Sangaste khk., Sangaste v. – G. Seen (1889) ja H III 30, 617 (5) < Sangaste khk., (?) Kuigatsi v., (?) Ädu mõis – E. Oja (1904)

Sildid
Postitatud Katõkõnõga mängu