2. SOO, SOO SOONIMANI (San)

Oldermanni

Sangaste

x

Keti laul

Müraku laul.

SOO, SOO SOONIMANI,
soonimanist sai müraku,
muräkust sai moderpilli,
moderpillist sai piibuna,
piibunast sai piiterselli,
piitersellist sai sõmera,
sõmerast sai soolavakka,
soolavakkast sai valumaa,
valumaast sai vikkakaari,
vikkakkaarist sai kabuna,
kabunast sai kalgimõtsa,
kalgimõtsast sai mõrsija,
mõrsijast sai mõupütti –
sõi mu ema sõi mu esä,
sõi mu sada sajamiist
sõi mu kümmekülamiist.

H III 10, 576/7 (11) < Sangaste khk., Keeni v. – M. Lepp (1889)

Sildid
Postitatud Vastsemba laulumängu