2. LÄKI SIISTA SEDA TEEDA (San)

Kuld jäljel

Sangaste

1r_v41_EYS_VI_207_(68)

LÄKI SIISTA SEDA TEEDA,
siista marske seda maada,
kost om enne härjad käinu,
härra käinu, orjad lännu.
Mis sääl jälile jäänu,
kua sammule sadanu?
Hõpe jälile jäänu,
kuld sammule sadanu.
Kesse kulla üles korjas,
kua hõpe maalta võti?
Mina kulla üles korssi,
mina hõpe maalta võti,
vei kodu velle kätte,
lassi velle laua pääle:
„Tii, veli, triksi, veli,
raa, veli, raksi, veli -
tii imela helmis,
sõsarile suurõs sõlis.
Ime helmite külana,
sõsar sõlite taluna.”
(Sääl mu sõsart sõimati,
ime hellen vannuti.)

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 207 (68) < Sangaste khk, 1909), tekst: Juuli Saarman (68 a) (ERM 144, 15/6 (24) < Sangaste khk, v, Mäe k, Madise t – August Karu, 1920).

Tagged with:
Posted in Müüdilidse sisuga laulu