Blogi arhiiv

1. ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’ (San)

Püha putke lõikaja Sangaste Püha lehe lõikamisest haige ÕTEPÄÄN OLI SUURE ORU’, Karulan oli kallaspoole’. Mis sääl orge vaijeel, kallaspoolde kaldeel, kua lod´jat´ lohu pääl? Pühä-püdse’k leina-lehe’ – nuo no orge vaijeel, kallaspoolde kaldeel. Kes no lõigas´ pühä-püdse, pühä-püdse leina-lehe?Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__P ü h a_p u t k__

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

2. LÄKI SIISTA SEDA TEEDA (San)

Kuld jäljel Sangaste LÄKI SIISTA SEDA TEEDA, siista marske seda maada, kost om enne härjad käinu, härra käinu, orjad lännu. Mis sääl jälile jäänu, kua sammule sadanu? Hõpe jälile jäänu, kuld sammule sadanu. Kesse kulla üles korjas, kua hõpe maaltaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

1. LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE (San)

Marjule. Kulla põlemine Sangaste LÄTSI MÕTSA MIE MARJALE, ala päävä pähkemille, mis mie säältä maalta löüse? Kuusi kollast üökest, sada saksa lastukõist. Kos mie nuo’ üö panni, kos mie nuo lastu lahi? Küü-meeste kübärte pääle, väü-meeste värte pääle, ämma padjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__K u l l a__p õ l e m i n e__

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

2. JAANIKENE, POISIKENE (Ran)

Kuldnaine Rannu JAANIKENE, POISIKENE, Jaanike, saani tegija, kuldakõrvi kirjutaja – lubasid naiseta elada, abikaasata kasuda. Elanud ühegi aasta, pääle mõne päivakese! Võtsid teha puusta naista, haavast teha Annekesta, kasest teha Kaiekesta, marjavarsista Marida. Ei sa saanud puusta naista, läksid seppaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

1. VELI, HELLA VELLEKENE (San)

Kuldnaine. Humal Sangaste VELI, HELLA VELLEKENE, tahit puusta naista teta, lepapakust lepitada, tammepakust tahuda, kulda panna palgeessa, hõbedad ihu ilussa. Lätsit kullaga magama, hõbe hella hingama, ei na kulla es kõnela, hõbe hella es tee heli. Kullal vaja kolme asja:Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__K u l d n a i n e__

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

2. TRESIN-TRESIN, LASIN-LASIN (San)

Õlu. Suur tamm Sangaste TRESIN-TRESIN, LASIN-LASIN, Tartun tetti kumme liina, Leela-maal mammu liina. Tulge sisse, näio’ noore’, ostke kibuna olluta! Kipun ol´l´ kulda kirjutet, kan´n´ ol´l´ vas´ki vitsutet. Kohe eidä (h)iivakese, kohe vala vatukese? Eidä (h)iiva penderede, vala vatu vaoContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

1. TAMM´ KASVI TARTUMAAL (San)

Nuttev tamm Sangaste TAMM´ KASVI TARTUMAAL, kuus´ kasvi Kuramaal, lepp liina uulitsal, aab Arju piiru pääl – sĩski juure’ kokko joosi, aru’ kokko algenesi, iĩ’ joosi alte juure. Lätsi ma mõtsa kõndimaia, ommogulta ul´l´umaia (hulkuma), näi tamme ikevata aava pikäContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__S u u r e _t a m m e_l a u l u d

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

x

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

6. TANDSE, TANDSE MA MÄELA (San)

Salme laul Sangaste TANDSE, TANDSE MA MÄELA, le-lee, le-la-mus-lee, tandse Tõrvastu mäela, le-lee, le-la-mus-lee. Kes sääl istse mäe otsan, le-lee, le-la-mus-lee? Mari istse mäe otsan, le-lee, le-la-mus-lee. Kes tul´l´ Marri kosjuelle, le-lee, le-la-mus-lee? Kuu tul´l´ Marri kosjuelle, le-lee, le-la-mus-lee. „Tere,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

5. KES OLLI SUURI, KES OLLI SAARI? (San)

Salme laul Sangaste   KES OLLI SUURI, KES OLLI SAARI, le-lee, le-la-mus-lee? Mari suuri, Mari saari, le-lee, le-la-mus-lee! Kes läits Mari kosjuenne, le-lee, le-la-mus-lee? Kuu läits Mari kosjuenne, le-lee, le-la-mus-lee. „Tere, Mari neitsikene, le-lee, le-la-mus-lee! Kas sa tahat mulle tulla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

4. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (San)

Salme laul Sangaste LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE, lätsi söödi keskeella. Mis sääl söödi keskeella? Kana oli söödi keskeella. Kanast kasvis Salvikene, saksa Salvi neitsikene. Tulli päiv, terets päiv: “Tere, saksa Salvi neitsi, vaski orja vaenelatsi, kas sa tuled minule?” „Lä’ä eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

3. MARI MARJA, SARI SARJA (Ote) (V -)

Salme laul Otepää x Tähe mõrsja MARI MARJA, SARI SARJA, saije karvetu mäele, usse ette astemaije, kaije kauba tegimaije. Tulli Kuu, poisikene: „Tere, Mari, neitsikene, kas tuled Kuulegi?” „Ei ma lää Kuulegi – Kuu om kolmest kõvera: ütte kasvas, tõseContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

2. ÕUELE KOLMED VÄRAVAD (Ran)

Kolm kätkit. Salme laul Rannu ÕUELE KOLMED VÄRAVAD, kiike, jääle, väljale kolmed orassed, kiike, jääle, tapule kolmed umalad, kiike, jääle, emal kolmi tütarlasta, kiike, jääle Kolm oli hälli neil toassa, kiike, jääle, üks olli sängile sääetud, kiike, jääle, teine pantudContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

1. MEMM LÄTS KARJA SAATIMAIJE (Puh)

Salme laul Puhja MEMM LÄTS KARJA SAATIMAIJE, leis ta kana karjateelta. Memm pand salve ta kasuma. Salven kasvi kena lats, kasvi Salme neitsikene. Salme memmeda paluma: „Emakene memmekene, anna mulle aida võtti – ma lää aita ehtimaie, pääle aida päädContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__S a l m e__l a u l__

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

4. PÄIVAKESEL PALJU TÖÖDA (Kam) (V_)

Mõõk merest Kambja PÄIVAKESEL PALJU TÖÖDA, palju mured enne muida – päev suib sulaste päida, kammib karjalaste päida. Istub mere veere pääle, Peipsi järve perve pääle, kalajärve kaala pääle, oma järve otse pääle, küla järve küle pääle, hari kuldane käena,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

3. MEIE KATSI VAESI LATSI (San)

Mere pühkimine. Suur tamm. Venna kirvehaav Sangaste Tamme raijuja MEIE KATSI VAESI LATSI, ollime võõraste orune, kurdime võõraste kurune. Mia and võõras tööda meile? Võõras pand’ merda pühkimaie, kalajärve kaevamaie! Kohe nėė pühkme pühime? Pühkme pühim’ püha kojasse, kannam’ MaarjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

2. MAGASI MINA, MAGASI (Ran)

Mere kündmine. Lina Rannu MAGASI MINA, MAGASI, magasi mari mäella, sinilillede seäna, kullerkupu põesaenna. Nägi unda maataenna, nägi merda künnetavat, künnetavat, külvetavat. Mes sinna merde külvetie? lina merde külvetie – lina kasvis kui sii linti, kugar otsas kui sii kulda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

1. MAGASI MINA, MAGASI (Puh)

Mere kündmine Puhja MAGASI MINA, MAGASI, sinilillede seana, kullerkuppe põõsaenna. Mis mina näie maateenna? Näi mina und maateenna: meri üles künnetiie, künnetiie, külvetiie, meri ära äestedi, lina sisse külvetiie; lina kasvi kui see linti, kukar otsan kui see kulda. LinastContinue Reading

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu

__M e r i__õ u e__a l l a__

nike air jordan 3 Closeout ray ban sunglasses ray ban sunglasses sale

Postitatud Müüdilidse sisuga laulu