2. MAGASI MINA, MAGASI (Ran)

Mere kündmine. Lina

Rannu

2r_v16_99_(37)

MAGASI MINA, MAGASI,
magasi mari mäella,
sinilillede seäna,
kullerkupu põesaenna.

Nägi unda maataenna,
nägi merda künnetavat,
künnetavat, külvetavat.

Mes sinna merde külvetie?
lina merde külvetie –
lina kasvis kui sii linti,
kugar otsas kui sii kulda,
linast sai näiju linike,
kugarast sai näiju kulda.

Viis: Ann Tampere (65 a) (ERA III 7, 98/9 (37) < Rannu khk ja v, Uniküla, Andresjaani t – H. Tampere, 1933), tekst: Adam Andik (70 a) (EÜS VI 788 (49) < Puhja khk, Ulila v < Rannu khk, Rannu v – M. Pehka, E. Eisenschmidt, 1909).

Sildid
Postitatud Müüdilidse sisuga laulu