2. KII-KIIKE, LAA-LAAKE (Jh)

Kiik tahab kindaid. Imemaa
Jõhvi

aa_29_viru1_EYS_II_154_122_kiik

Kiigelaul Jaaniöösel.

KII-KIIKE, LAA-LAAKE,
kii, kiike, kõrgeella,
kõrgeella, kaugeella!

Mis sa, kiigeke, kidised,
aluslauake, ladised?
Kiike tahab kindaaida,
aluslauda andeeida,
päälispuu puna panita.

Ooda, ooda, kiigekene,
las minu veli võtab naise,
tõine veli tõise naise,
kolmas toob mini koduje –
siis saab kiike kindaaida,
aluslaud saab andeeida,
päälispuu puna panita!

Kii-kiike, laa-laake,
kii, kiike, kõrgeella,
kõrgeella, kaugeella!

Tulge, tütarid, tulele,
tuoge kanad, tuoge munad,
tuoge pardid paarissute,
aned alla õlmaassa!

Kii-kiike, laa-laake,
kii, kiike, kõrgeella,
kõrgeella, kaugeella!

Oh minu kullad kiigetajad,
ärge mind kurjast kiigutage –
kui mina kukun, kesse maksab?

Kii-kiike, laa-laake,
kii, kiike, kõrgeella,
kõrgeella, kaugeella,
ligi pilvesta pimeda,
ligi taevasta tasasta!

Mis säält taevast annetakse? –
Kuus kulla vüökesta,
sada saksa laastukesta.

Kuhu panen niedgi kullad,
kuhu laotas laastukesed? –
Sään äika sängi pääle,
küümehe kübara pääle,
nao puole pärja pääle.

Kii-kiike, laa-laake,
kii, kiike, kõrgeella,
kõrgeella, kaugeella!

Sõua kiike senna maale,
kus nied kukked kulda söövad,
kuked kulda. kanad karda,
aned aljasta õbeda,
piened linnud penningida,
targad linnud taalderida!

Viis ja tekst: Mari Räbin (77 a) (EÜS II 154 (122) ja EÜS II 645 (146) < Jõhvi khk, Pagari v, Jõetaguse k – P. Penna ja K. Luud, (1905); täiendatud (H III 1, 237/8 (33) < Jõhvi khk, Voka v – M. Eljas, 1888) ja (H II 1, 458 (623) < Jõhvi khk, Kurtna v, Räätsma t < Illuka v – M. Ostrov ja O. Kallas < Kadri Mölder (60 a), 1888).

Sildid
Postitatud Kevad