Blogi arhiiv

22. KIIS KIIKU, LAAS LAUKU (Lüg)

Kallis kiik Lüganuse KIIS KIIKU, LAAS LAUKU, kiis, kiike, kõrgeelle, kõrgeelle, kaugeelle, ligi pilveda pimeda, ligi taivasta tasasta, ligi kuuda kõrgeeda. Ettas katsun kiigekesta, kas sie kiike kannab meida, ühe ella ehteeida, kahe kau riideeida. Kui sie kiik ei kannaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

21. VELI, HELLA VELLEKENE (Vai)

Kiigel kartlik Vaivara VELI, HELLA VELLEKENE, tee meil kiiku kutsumaie (kiitusmail)! ära tee oja otsa peale, ära tee vee veeru peale, ega kaevu kaldaalle! Neiu lä’äb kiiku katsumaie, mõtleb ojja upuvada, mõtleb vette veerevada, mõtleb kaivu kukkuvada! Kiigutaja, kukutaja, äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. REIE, REIE, VASSELAME (Vai)

Vastlasantide laul Vaivara REIE, REIE, VASSELAME, vaslamed vasesa käiväd, hobe-elnissa helisod, kulda-keedisa kelisod. Peremees, peremehike, perenaine, naisukaine, jää-sulga sulas-mehike, mee olen tulnud kaugeelta, üle soo, üle merija, minu küüned külmetavad, ja varbad valu ajavad, sorme-otsad soitelevad. Mii kingin pereisäle? –Continue Reading

Sildid
Postitatud Talv

__V a s t l a s a n d i d__

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

20. KIE, KIE, KIIGEKENE (Vai) (viisiviide!)

Ilus neiu kiige Vaivara KIE, KIE, KIIGEKENE, kie, kiige, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, et ma paistan palju maada, paistan palju, maksan palju! Kui en isegi paista, paistab pärge mu päessa, kui olen isegi kuuma, kuumab kee kaelassa. Siis tulid Soomest soojaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

19. OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED (Vai)

Kiik halval kohal Vaivara OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED, oh tei’ hullud’ ja rumalad! Omast hullusta päästa, rumalasta mottesta, kasimasta katsenkusta – tegid kiige joe ääre, joe ääre, mäe pääle, kuiva kaivu kaane pääle. Luulid neiud upumaie, kahud sisse kallamaie.Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

18. OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD (Vai)

Kiigel kartlik Vaivara OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD, hobedased oilutajad, vaski varbad veeretajad, ärge kurjast kiigutaga, vihaseata veeretaga! Laska maha, me palune, siie mustale murule, sini-lälläde segaie, kana-varvaste vahele, kullerkuppu keskeella! Mee olen kuri kartamaie, marja maha langemaie – kukun sulgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

17. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai/Jh)

Kiik tahab andeid Vaivara KII-KIIKE, LA-LAAKE! Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida. Kii-kiike, la-laake! Mis sina, kiigeke, kidised, kiike lauad ladisevad, kiige postid porisevad? Kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised, naisukesed, aidake aruContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

2. LIUGE, LAUGE! (Vai) (V_Vai 48)

Vastlalaul Vaivara x LIUGE, LAUGE! Linad pitkad liugujalle, takud taga jooksijalle, tutrad tua(s) istujalle! H II 1, 35 (43) < Vaivara khk., Peeterristi k. – M. Ostrov ja O. Kallas < Leena Kaev, 60 a., Leena Nirgiga ühes toas elamas.Continue Reading

Sildid
Postitatud Talv

8. SANDI MARDI MAUGUKENE (Vai) (V_vai_19)

Mardilaul Vaivara x SANDI MARDI MAUGUKENE, kõveram kui kougukene. Ei ole Marti maasta tulnud – Mart on tulnud kaugeelta, üle viie viljavälja, üle seitsme seljavälja, üle kaheksa kaeravälja, üle kümne künnivälja. Mardi küüned külmetavad, Varbad valatelevad (varbad valu tegevad). PeremeesContinue Reading

Postitatud Sügis

1. LIUGU JA LAUGU (Vai) (V-Vai 17)

Vastlalaul Vaivara x Liugu laul. LIUGU JA LAUGU, linad pikkad liugujalle, tutrad tuas istujalle, takkud taga tõukajalle! Kes ei tule liugumaie, kaski kasvab kaela peale, niinepuu nisade peale, õunapuu õlade peale, vahter käevarre peale, kürnap’ kasvab külle peale, pihlakas pia-laele.Continue Reading

Sildid
Postitatud Talv

__V a s t l a l a u l u d__

Postitatud Talv

.

Postitatud Talv

16. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kurjad kiigutajad Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Oi minu kullad kiigutajad, õbedased õilutajad, vaskivarvas vieretajad! Ärge kurjast kiigetage, õilasta õilutage, valusast mind vieretage! Ma õlen kuri kukkumaie, mari maha langemaie; kukun, kulda, kurjasta, õbedane, õela’asta! Kiik on toodud Kiikalasta, kiigesambad Saksamaalta, kiigepostidContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

15. MIS SA, KIIGEKE, KIGISED? (Jh)

Kiik tahab andeid Jõhvi MIS SA, KIIGEKE, KIGISED, aluslauake lõgised? Kiike tahab kindaida, aluslaud tahab andeida, sammas sini sääre-paulu, päälispuu puna-panimid. Oota, oota, kiigekene, las minu veli võttab naise, teine veli teise naise, kolmas toob mini koduje – siis soabContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

VV!! 14. MIS SA, KIIGEKE, KIDISED? (Jh)

Kiik tahab andeid. Kirp kiigel Jõhvi MIS SA, KIIGEKE, KIDISED, aluslauake, ladised, päälispuuke padised? – Kiike küsib kindaaida, aluslaud jo andeeida, päälispuu puna-panimeid. Oot-oot, kiike, no-no, kiike, las tuleb suvi, saab sügise, tuva (tuvvakse) mõrsiad külaje, tõine tõiseje taluje, kolmasContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

13. KIIGE IKKE, LAALA IKKE (Jh)

Kallis kiik. Kingitused kiigutajale Jõhvi KIIGE IKKE, LAALA IKKE, lähme kiike katsumaie! Kas see kiike kannab meida, kas kannab kabuda kahte, kahe kahu riideida ja nelja neiu ehteida? Too kirves, raiu kiike, too nuga, nooli kiike, too vestu, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

7. TERE, TERE, PEREKENE (Jh) (V-M7)

Mardilaul Jõhvi x Noored mehed, tükki kümme ehk rohkem koos, panevad enestele pahupidi kasukad selga, näod ette, linadest habemed suhu ja lähevad Mardi-ema juhul külasse andeid manguma. Mardi-isal oli aisakell käes ja kaelakott kaasas. Paar pillimeest löövad lõõtspilli ehk viiulilContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

6. MARDIKENE, MAUGUKENE (Jh) (V-M11)

Mardilaul Jõhvi x MARDIKENE, MAUGUKENE, kõverikku kougukene! Mart on tulnud kaugelt maalt, üle linaligude, Mart on astund allikaie, liuglend linaligude. Mardi varbad valutavad, sõrmeküüned külmetavad. Peretütar, neitsikene, tua tuli tuppaje! Kui põle tuas pierustikku – võta räästast räästaruagu, kui põleContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Jh) (V-M6)

Mardilaul Jõhvi x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Kas lubate tubaje tulla, ovoste õue ajada, ratsu lüüa rõnga´aie? Mart on tulnud kauge´elta, kauge´elta, kõrge´elta, üle soo, üle rabade, kuldease kõrenda mööda, vaskise varude mööda. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valu peavad.Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

4. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA (Jh) (V-M4)

Mardilaul Jõhvi x I Ukse taga. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA, Marti räägib räästaasta, tagand pakkuda paluks, alta akena alus: kas luba tubaje tulla, hoosta hoovije ajada, varsa varnaje siduda, ratsu (1) lüia rõngaije? Mardi küüned külmetavad, varba’ad valu teevad (ajavad), käeContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

3. LASKE SISSE MARDISANDID! (Jh) (V– M3)

Mardilaul Jõhvi x LASKE SISSE MARDISANDID! Mart on tulnud kaugelt maalta: õbedasi õlgi müeda, suosi ja rabasi müeda. Mardil kaskene obone, pihlakane piitsakene, lepane riekene! Laske sisse mardisandid! Mardi varbad valutavad, Mardi küüned külmetavad! Peretütar, piigakene, puhu sa tuli tubaje,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

2. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V- M2)

Mardilaul Jõhvi x PEREMIES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Upsu-tupsu Mardikene! Ega Mart ole maasta tulnud – Mart on tulnud taeva’asta, õbedaste õrta müeda, kuldaste kõrenda müeda! Upsu-tupsu Mardikene! Mardi küüned külmetavad, Mardi varba’ad valutavad, Mart sie küsüb kinda’aida ja siis palubContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

1. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V– M 1)

Mardilaul Jõhvi x MARDIPÄEVAL KÄISID SANDIKS VANEMAD INIMESED JA LAPSED KA. Ühel mehel on kott kaelas. See palub andeid. Seljas vanad riided, karupid kasukad ja marli näo ees, silmad kinni, et ära ei tunne. Mõni tõi vaestemajast vanainimeste käest riided,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

__M a r d i l a u l u d__

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

3. OH MEIE ILUSAM HÄRRA (Jh) (V- M 10)

Kadrilaul Jõhvi x OH MEIE ILUSAM HÄRRA, oh meie punane proua, hõbepitsi preilnakene, kuldanuppu noored härrad! Kadrinasta, kallinasta, Mari mardi juotudest. Kadri tulnud kaugelt maalta! Kadri küüned külmetavad. Kadri varbad valutavad. Kas luba tubaje tiulla, hoost hoovije ajada? EÜS VIContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

2. LASKE SISSE KADRISANDID! (Jh) (V- M 9)

Kadrilaul Jõhvi x LASKE SISSE KADRISANDID! Kadri küüned külmetavad, Kardi varbad valutavad. Kadril kaskine hobune, lepane reekene, pihlakane piitsakene, toomikane loogakene, väga vaene varsukene. Kadri pole tulnud taeva´asta – Kadri tulnud soode mööda, üle õlgise hobuse. Peretütar, peenikene, lõõtsu saContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

1. KADRIKESED-KUDRIKESED! (Jh) (V_ M 5)

Kadrilaul Jõhvi x KADRIKESED-KUDRIKESED! Kadrid tulnud kaugelt maalta, üle soo, läbi libeda, üle viie vilja-väilja, üle seitsme siemne-väilja, üle kümne küinni-väilja. Kadril kaiskine hobune, pihelgane piitsukene, remmelgane riekene, lobjakane loogukene. Pere-eit oli eidekene, peretoat oli toadikene! Tõuse aga üles voodiesta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

__K a d r i l a u l u d__

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

VV!! 12. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kirp kiigel Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kuulin kiigel kiigetava, kaselatvas lauletava, kuuselatvas kukutava, männilatvas mängitava – läksin sinna katsumaie, kes sial kiigel kiigenevad, männilatvas mängivad, kuuselatvas kukuvad. Leidsin kirbud kiikemaie, sääsed sõnu säädimaie, paarmoad porisemaie, rohotirtsud turtsumaie. Siin lein kirbu küüraContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

VV! 11. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Iis)

Kiigel  kartlik Iisaku KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Oi minu kullad kiigetajad, õbedaised õljutajad, ärge kurjast kiigetage, ärge õelast õljutage! – Ma olen kuri kukkumaie, mari maha langemaie: kivi suur on kiige alla, paas on laia alla lavva. – Ei õle eite kiigeContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

10. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Iis)

Kiik halval kohal Iisaku KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella kaugeella! Kuulsin kiigel kiigetava, õunapuusta õisetava, tammelatvas lauletava; jooksin juista, käisin kiusta, astusin sammud sagedad, sammu vahed valge´emad, sammu servad sirge´emad. Kii-kiike, laa-laake! Kii-kiike, kõrge´ella, kõrgeella kauge´ella! Oi te ullud kiigesepad,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

9. KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED (Jh)

Kiigele kutse. Hea ja halb kiik. Anded kiigele Jõhvi KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED, küla poisid, pooled vennad, tulge kiike katsumaie! Mis te kodu kolletate, aia ääres aigutate? Kardate kullad kuluma, kardate vased vajuma, õbe elmed õigenema? Linnas, linnas, neitsikene, linnas kulub teieContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

8.KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Neli neitsit. Anded kiigele Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE, kii-kiike, kõrge’ella, kõrge’ella, kauge’ella! Mis sa nägid kõrge’elta, mis sa nägid kauge’elta? – Nägin merda, nägin maada. Mis sial mere keske’ella? Sängi säällä keske’ella. Mida säällä sängi siessa? Kolmi nuorta neiukesta. Mis tegidContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

7. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai)

Anded kiigele Vaivara KII-KIIKE, LA-LAAKE! Kuulin kiige kiigetava, tamme latvas lauletava, ounapussa oisatava. Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida? Kui sie kiik ei kanna meida – kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised –Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

6. KII-KIIKE, KIIGEKENE! (Jh)

Anded kiigele Jõhvi Kiigelaul KII-KIIKE, KIIGEKENE! Mis sa, kiigeke, kidised, aluslauake, ladised? – Kiike tahab kindaaida, aluslaud tahab andeeida, päälispuu puna-panita. Ooda, ooda, kiigekene, las minu veli võtab naise, tõine veli tõise naise, kolmas toob kodu minija, neljas toob nenakaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

5. KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA (Jh)

Pole ehteid kiigele minna Jõhvi KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA, õunapuussa õisetava, tamme latvas lauletava. Jooksin jooste, käisin kiuste, astusin sammud sagedad, sammu õtsad õigeemad, sammu vahed valgeemad. Nägin muilta mustad rukad, sõrme lükitud sõriked, Annelt alta aagilised, Leenalt linna lõngulised. MinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

4. KUULIN KIIGEL KIIGETAVA (Jh)

Pole ehteid kiigele minna Jõhvi KUULIN KIIGEL KIIGETAVA, kase latves lauletava, õunapuussa õisetava, marjapuussa maisetava. Mina kuulasin kodunta, õuna õiede vahelta, tapuväätide taganta. Jooksin jooste, käisin kärmest, astusin sammud sagedad. Sain ma sinna kiige juure – muil õli kõigil mustaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

3. NEITSIKESED, NOOREKESED (Jh)

Kiige katsumine Jõhvi NEITSIKESED, NOOREKESED, lähme kiike katsumaie! Kas sie kiike kannab meida, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida? Kui ei kanna kahuda kahte, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida – tuo siis kirves, raiu kiike, tuo vesta, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

2. KII-KIIKE, LAA-LAAKE (Jh)

Kiik tahab kindaid. Imemaa Jõhvi Kiigelaul Jaaniöösel. KII-KIIKE, LAA-LAAKE, kii, kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mis sa, kiigeke, kidised, aluslauake, ladised? Kiike tahab kindaaida, aluslauda andeeida, päälispuu puna panita. Ooda, ooda, kiigekene, las minu veli võtab naise, tõine veli tõise naise,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. NEITSIKESED, NOOREKESED (Jh)

Kiige katsumine Jõhvi NEITSIKESED, NOOREKESED, lähme kiike katsumaie! Kas sie kiike kannab meida, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida? Kui ei kanna kahuda kahte, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida – tuo siis kirves, raiu kiike, tuo vesta, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

__K i i g e l a u l u d__

Postitatud Kevad

.

Postitatud Kevad

Kalendrilaulud

Postitatud