Blogi arhiiv

22. KIIS KIIKU, LAAS LAUKU (Lüg)

Kallis kiik Lüganuse KIIS KIIKU, LAAS LAUKU, kiis, kiike, kõrgeelle, kõrgeelle, kaugeelle, ligi pilveda pimeda, ligi taivasta tasasta, ligi kuuda kõrgeeda. Ettas katsun kiigekesta, kas sie kiike kannab meida, ühe ella ehteeida, kahe kau riideeida. Kui sie kiik ei kannaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

21. VELI, HELLA VELLEKENE (Vai)

Kiigel kartlik Vaivara VELI, HELLA VELLEKENE, tee meil kiiku kutsumaie (kiitusmail)! ära tee oja otsa peale, ära tee vee veeru peale, ega kaevu kaldaalle! Neiu lä’äb kiiku katsumaie, mõtleb ojja upuvada, mõtleb vette veerevada, mõtleb kaivu kukkuvada! Kiigutaja, kukutaja, äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

20. KIE, KIE, KIIGEKENE (Vai) (viisiviide!)

Ilus neiu kiige Vaivara KIE, KIE, KIIGEKENE, kie, kiige, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, et ma paistan palju maada, paistan palju, maksan palju! Kui en isegi paista, paistab pärge mu päessa, kui olen isegi kuuma, kuumab kee kaelassa. Siis tulid Soomest soojaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

19. OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED (Vai)

Kiik halval kohal Vaivara OH TEI’ HULLUD NOORED MEHED, oh tei’ hullud’ ja rumalad! Omast hullusta päästa, rumalasta mottesta, kasimasta katsenkusta – tegid kiige joe ääre, joe ääre, mäe pääle, kuiva kaivu kaane pääle. Luulid neiud upumaie, kahud sisse kallamaie.Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

18. OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD (Vai)

Kiigel kartlik Vaivara OO MINU KULLAD KIIGUTAJAD, hobedased oilutajad, vaski varbad veeretajad, ärge kurjast kiigutaga, vihaseata veeretaga! Laska maha, me palune, siie mustale murule, sini-lälläde segaie, kana-varvaste vahele, kullerkuppu keskeella! Mee olen kuri kartamaie, marja maha langemaie – kukun sulgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

17. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai/Jh)

Kiik tahab andeid Vaivara KII-KIIKE, LA-LAAKE! Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida. Kii-kiike, la-laake! Mis sina, kiigeke, kidised, kiike lauad ladisevad, kiige postid porisevad? Kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised, naisukesed, aidake aruContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

16. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kurjad kiigutajad Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Oi minu kullad kiigutajad, õbedased õilutajad, vaskivarvas vieretajad! Ärge kurjast kiigetage, õilasta õilutage, valusast mind vieretage! Ma õlen kuri kukkumaie, mari maha langemaie; kukun, kulda, kurjasta, õbedane, õela’asta! Kiik on toodud Kiikalasta, kiigesambad Saksamaalta, kiigepostidContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

15. MIS SA, KIIGEKE, KIGISED? (Jh)

Kiik tahab andeid Jõhvi MIS SA, KIIGEKE, KIGISED, aluslauake lõgised? Kiike tahab kindaida, aluslaud tahab andeida, sammas sini sääre-paulu, päälispuu puna-panimid. Oota, oota, kiigekene, las minu veli võttab naise, teine veli teise naise, kolmas toob mini koduje – siis soabContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

VV!! 14. MIS SA, KIIGEKE, KIDISED? (Jh)

Kiik tahab andeid. Kirp kiigel Jõhvi MIS SA, KIIGEKE, KIDISED, aluslauake, ladised, päälispuuke padised? – Kiike küsib kindaaida, aluslaud jo andeeida, päälispuu puna-panimeid. Oot-oot, kiike, no-no, kiike, las tuleb suvi, saab sügise, tuva (tuvvakse) mõrsiad külaje, tõine tõiseje taluje, kolmasContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

13. KIIGE IKKE, LAALA IKKE (Jh)

Kallis kiik. Kingitused kiigutajale Jõhvi KIIGE IKKE, LAALA IKKE, lähme kiike katsumaie! Kas see kiike kannab meida, kas kannab kabuda kahte, kahe kahu riideida ja nelja neiu ehteida? Too kirves, raiu kiike, too nuga, nooli kiike, too vestu, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

VV!! 12. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kirp kiigel Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kuulin kiigel kiigetava, kaselatvas lauletava, kuuselatvas kukutava, männilatvas mängitava – läksin sinna katsumaie, kes sial kiigel kiigenevad, männilatvas mängivad, kuuselatvas kukuvad. Leidsin kirbud kiikemaie, sääsed sõnu säädimaie, paarmoad porisemaie, rohotirtsud turtsumaie. Siin lein kirbu küüraContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

VV! 11. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Iis)

Kiigel  kartlik Iisaku KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Oi minu kullad kiigetajad, õbedaised õljutajad, ärge kurjast kiigetage, ärge õelast õljutage! – Ma olen kuri kukkumaie, mari maha langemaie: kivi suur on kiige alla, paas on laia alla lavva. – Ei õle eite kiigeContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

10. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Iis)

Kiik halval kohal Iisaku KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella kaugeella! Kuulsin kiigel kiigetava, õunapuusta õisetava, tammelatvas lauletava; jooksin juista, käisin kiusta, astusin sammud sagedad, sammu vahed valge´emad, sammu servad sirge´emad. Kii-kiike, laa-laake! Kii-kiike, kõrge´ella, kõrgeella kauge´ella! Oi te ullud kiigesepad,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

9. KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED (Jh)

Kiigele kutse. Hea ja halb kiik. Anded kiigele Jõhvi KÜLATÜTRUKUD, ÕEKSED, küla poisid, pooled vennad, tulge kiike katsumaie! Mis te kodu kolletate, aia ääres aigutate? Kardate kullad kuluma, kardate vased vajuma, õbe elmed õigenema? Linnas, linnas, neitsikene, linnas kulub teieContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

8.KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Neli neitsit. Anded kiigele Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAAKE, kii-kiike, kõrge’ella, kõrge’ella, kauge’ella! Mis sa nägid kõrge’elta, mis sa nägid kauge’elta? – Nägin merda, nägin maada. Mis sial mere keske’ella? Sängi säällä keske’ella. Mida säällä sängi siessa? Kolmi nuorta neiukesta. Mis tegidContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

7. KII-KIIKE, LA-LAAKE! (Vai)

Anded kiigele Vaivara KII-KIIKE, LA-LAAKE! Kuulin kiige kiigetava, tamme latvas lauletava, ounapussa oisatava. Lähme kiike katsumaie, kas sie kiike kannab meida? Kui sie kiik ei kanna meida – kiike tahab kihlaseida, aluspalgid andeeida, kiige lauad lahjaeida. Külamehed, mehikesed, külanaised –Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

6. KII-KIIKE, KIIGEKENE! (Jh)

Anded kiigele Jõhvi Kiigelaul KII-KIIKE, KIIGEKENE! Mis sa, kiigeke, kidised, aluslauake, ladised? – Kiike tahab kindaaida, aluslaud tahab andeeida, päälispuu puna-panita. Ooda, ooda, kiigekene, las minu veli võtab naise, tõine veli tõise naise, kolmas toob kodu minija, neljas toob nenakaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

5. KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA (Jh)

Pole ehteid kiigele minna Jõhvi KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA, õunapuussa õisetava, tamme latvas lauletava. Jooksin jooste, käisin kiuste, astusin sammud sagedad, sammu õtsad õigeemad, sammu vahed valgeemad. Nägin muilta mustad rukad, sõrme lükitud sõriked, Annelt alta aagilised, Leenalt linna lõngulised. MinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

4. KUULIN KIIGEL KIIGETAVA (Jh)

Pole ehteid kiigele minna Jõhvi KUULIN KIIGEL KIIGETAVA, kase latves lauletava, õunapuussa õisetava, marjapuussa maisetava. Mina kuulasin kodunta, õuna õiede vahelta, tapuväätide taganta. Jooksin jooste, käisin kärmest, astusin sammud sagedad. Sain ma sinna kiige juure – muil õli kõigil mustaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

3. NEITSIKESED, NOOREKESED (Jh)

Kiige katsumine Jõhvi NEITSIKESED, NOOREKESED, lähme kiike katsumaie! Kas sie kiike kannab meida, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida? Kui ei kanna kahuda kahte, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida – tuo siis kirves, raiu kiike, tuo vesta, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

2. KII-KIIKE, LAA-LAAKE (Jh)

Kiik tahab kindaid. Imemaa Jõhvi Kiigelaul Jaaniöösel. KII-KIIKE, LAA-LAAKE, kii, kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mis sa, kiigeke, kidised, aluslauake, ladised? Kiike tahab kindaaida, aluslauda andeeida, päälispuu puna panita. Ooda, ooda, kiigekene, las minu veli võtab naise, tõine veli tõise naise,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. NEITSIKESED, NOOREKESED (Jh)

Kiige katsumine Jõhvi NEITSIKESED, NOOREKESED, lähme kiike katsumaie! Kas sie kiike kannab meida, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida? Kui ei kanna kahuda kahte, kahe kahu riideeida, nelja neiu ehteeida – tuo siis kirves, raiu kiike, tuo vesta, vesta kiike,Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

__K i i g e l a u l u d__

Postitatud Kevad

.

Postitatud Kevad