10. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Iis)

Kiik halval kohal
Iisaku

1r_kiik_18_
KII-KIIKE, LAA-LAAKE!
Kii-kiike, kõrgeella,
kõrgeella kaugeella!

Kuulsin kiigel kiigetava,
õunapuusta õisetava,
tammelatvas lauletava;
jooksin juista, käisin kiusta,
astusin sammud sagedad,
sammu vahed valge´emad,
sammu servad sirge´emad.

Kii-kiike, laa-laake!
Kii-kiike, kõrge´ella,
kõrgeella kauge´ella!

Oi te ullud kiigesepad,
oi te ullud ja rumalad,
kuhu teinud kiigekese? –
Külamieste künnismaale,
talumieste tapumaale,
tütari maranamaale,
poiste puu-raiesmikku.

Küla itkeb künnimaada,
talu itkeb tapumaada,
tütar itkeb maranamaada,
poisid puu-raiesmikku.

Tekst: H II 1, 562/3 (736) < Iisaku khk, Kurtna v, Kivinõmme k – M. Ostrov, O. Kallas < Kai Ambus, 65 a. (1888); viis: EÜS VI 890 (73) Illuka v, Raudi k – A. Sildnik, P. Penna < Lien Pakas (1909)

Sildid
Postitatud Kevad