6. KII-KIIKE, KIIGEKENE! (Jh)

Anded kiigele
Jõhvi

viru2_EYS_II_753_120_kiik
Kiigelaul

KII-KIIKE, KIIGEKENE!
Mis sa, kiigeke, kidised,
aluslauake, ladised? –
Kiike tahab kindaaida,
aluslaud tahab andeeida,
päälispuu puna-panita.

Ooda, ooda, kiigekene,
las minu veli võtab naise,
tõine veli tõise naise,
kolmas toob kodu minija,
neljas toob nenaka targa –
siis saab kiige kindaaida,
aluslaud saab andeeida,
päälispuu puna panita!

Tekst ja viis: EÜS II 659 (154) ja EÜS II 753 (120) < Jõhvi khk, Illuka v, Lähtepea k – P. Penna, K. Luud < Mari Porkun, 77 a. (1905)

Sildid
Postitatud Kevad