2. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V- M2)

Mardilaul
Jõhvi

x
PEREMIES, PEREMEHIKE,
perenaine, naisukene!

Upsu-tupsu Mardikene!
Ega Mart ole maasta tulnud –
Mart on tulnud taeva’asta,
õbedaste õrta müeda,
kuldaste kõrenda müeda!

Upsu-tupsu Mardikene!
Mardi küüned külmetavad,
Mardi varba’ad valutavad,
Mart sie küsüb kinda’aida
ja siis palub sukkasida!

Upsu-tupsu Mardikene!
Ega sie Mart õle maasta tulnud:
Mart on tulnud taeva’asta,
kuldasta kõrenda müeda,
õbedasta õrta müeda!

Aitüma pereisale,
aitüma pereemale!
Teie õued lõuendised,
karjaaiad kanga’aised!
Tallid täis õlid täkkusida,
põhud täis õlid porsa’aida,
laudad täis õlid lamba’aida,
aidad täis õlid ivida,
kukkur kuhjani rahada!

Sajatus, kui midagi ei antud:

Kullid te kanade selga,
undid te uoste selga,
karud kõige karja selga!
Aida seina seljalista,
kukkur kuhjani rahatta!

EÜS VI 1081/2 (251) < Jõhvi khk., Järve v., Käva k. – A. Sildnik P. Penna < Kristjan Villmann, 83 a. (1909)

Sildid
Postitatud Sügis