Blogi arhiiv

8. SANDI MARDI MAUGUKENE (Vai) (V_vai_19)

Mardilaul Vaivara x SANDI MARDI MAUGUKENE, kõveram kui kougukene. Ei ole Marti maasta tulnud – Mart on tulnud kaugeelta, üle viie viljavälja, üle seitsme seljavälja, üle kaheksa kaeravälja, üle kümne künnivälja. Mardi küüned külmetavad, Varbad valatelevad (varbad valu tegevad). PeremeesContinue Reading

Postitatud Sügis

7. TERE, TERE, PEREKENE (Jh) (V-M7)

Mardilaul Jõhvi x Noored mehed, tükki kümme ehk rohkem koos, panevad enestele pahupidi kasukad selga, näod ette, linadest habemed suhu ja lähevad Mardi-ema juhul külasse andeid manguma. Mardi-isal oli aisakell käes ja kaelakott kaasas. Paar pillimeest löövad lõõtspilli ehk viiulilContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

6. MARDIKENE, MAUGUKENE (Jh) (V-M11)

Mardilaul Jõhvi x MARDIKENE, MAUGUKENE, kõverikku kougukene! Mart on tulnud kaugelt maalt, üle linaligude, Mart on astund allikaie, liuglend linaligude. Mardi varbad valutavad, sõrmeküüned külmetavad. Peretütar, neitsikene, tua tuli tuppaje! Kui põle tuas pierustikku – võta räästast räästaruagu, kui põleContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Jh) (V-M6)

Mardilaul Jõhvi x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Kas lubate tubaje tulla, ovoste õue ajada, ratsu lüüa rõnga´aie? Mart on tulnud kauge´elta, kauge´elta, kõrge´elta, üle soo, üle rabade, kuldease kõrenda mööda, vaskise varude mööda. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valu peavad.Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

4. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA (Jh) (V-M4)

Mardilaul Jõhvi x I Ukse taga. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA, Marti räägib räästaasta, tagand pakkuda paluks, alta akena alus: kas luba tubaje tulla, hoosta hoovije ajada, varsa varnaje siduda, ratsu (1) lüia rõngaije? Mardi küüned külmetavad, varba’ad valu teevad (ajavad), käeContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

3. LASKE SISSE MARDISANDID! (Jh) (V– M3)

Mardilaul Jõhvi x LASKE SISSE MARDISANDID! Mart on tulnud kaugelt maalta: õbedasi õlgi müeda, suosi ja rabasi müeda. Mardil kaskene obone, pihlakane piitsakene, lepane riekene! Laske sisse mardisandid! Mardi varbad valutavad, Mardi küüned külmetavad! Peretütar, piigakene, puhu sa tuli tubaje,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

2. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V- M2)

Mardilaul Jõhvi x PEREMIES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene! Upsu-tupsu Mardikene! Ega Mart ole maasta tulnud – Mart on tulnud taeva’asta, õbedaste õrta müeda, kuldaste kõrenda müeda! Upsu-tupsu Mardikene! Mardi küüned külmetavad, Mardi varba’ad valutavad, Mart sie küsüb kinda’aida ja siis palubContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

1. PEREMIES, PEREMEHIKE (Jh) (V– M 1)

Mardilaul Jõhvi x MARDIPÄEVAL KÄISID SANDIKS VANEMAD INIMESED JA LAPSED KA. Ühel mehel on kott kaelas. See palub andeid. Seljas vanad riided, karupid kasukad ja marli näo ees, silmad kinni, et ära ei tunne. Mõni tõi vaestemajast vanainimeste käest riided,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

__M a r d i l a u l u d__

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis

3. OH MEIE ILUSAM HÄRRA (Jh) (V- M 10)

Kadrilaul Jõhvi x OH MEIE ILUSAM HÄRRA, oh meie punane proua, hõbepitsi preilnakene, kuldanuppu noored härrad! Kadrinasta, kallinasta, Mari mardi juotudest. Kadri tulnud kaugelt maalta! Kadri küüned külmetavad. Kadri varbad valutavad. Kas luba tubaje tiulla, hoost hoovije ajada? EÜS VIContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

2. LASKE SISSE KADRISANDID! (Jh) (V- M 9)

Kadrilaul Jõhvi x LASKE SISSE KADRISANDID! Kadri küüned külmetavad, Kardi varbad valutavad. Kadril kaskine hobune, lepane reekene, pihlakane piitsakene, toomikane loogakene, väga vaene varsukene. Kadri pole tulnud taeva´asta – Kadri tulnud soode mööda, üle õlgise hobuse. Peretütar, peenikene, lõõtsu saContinue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

1. KADRIKESED-KUDRIKESED! (Jh) (V_ M 5)

Kadrilaul Jõhvi x KADRIKESED-KUDRIKESED! Kadrid tulnud kaugelt maalta, üle soo, läbi libeda, üle viie vilja-väilja, üle seitsme siemne-väilja, üle kümne küinni-väilja. Kadril kaiskine hobune, pihelgane piitsukene, remmelgane riekene, lobjakane loogukene. Pere-eit oli eidekene, peretoat oli toadikene! Tõuse aga üles voodiesta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Sügis

__K a d r i l a u l u d__

Postitatud Sügis

.

Postitatud Sügis