4. MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA (Jh) (V-M4)

Mardilaul
Jõhvi

x
I Ukse taga.

MARTI KÜSIB KÜÜNIKSELTA,
Marti räägib räästaasta,
tagand pakkuda paluks,
alta akena alus:
kas luba tubaje tulla,
hoosta hoovije ajada,
varsa varnaje siduda,
ratsu (1) lüia rõngaije?

Mardi küüned külmetavad,
varba’ad valu teevad (ajavad),
käe pekkad (päkad) pekselevad,
sõrmeotsad sõitelevad.-

Ega Mart pole maalta (maasta) tulnud,
Mart on tulnud taeva’asta,
hõbedasta õrta mööda,
kullasta kõrendaid mööda,
vaskista valetaid mööda,
tinast tehtud teeda mööda.

Tõsta linki, Leenukene,
ava usta, Annekene!
Kui ei tõsta, ma põrutan,
mina põõnust ju põrutan,
sagarast ma sanan lahti!

Meil on hulgas uksesepad,
poisid pulga pinnustajad,
ees on lipu istutajad,
keskel ukse kinnitajad,
taga raudade tagujad. –
Need teevad uksed õunapuused,
ukse piidad pihlakased,
varnukesed vahterased. –

II Astuvad sisse.

Tere, Jumal teie tubaje!
Peretüdruk neitsikene,
tõuse üles voodiesta,
lina valgede vahelta,
sinise sõva seesta!
Tõuse vööda vöödelema,
seariksida seadelema,
kingapaeluda panema!

Puhu siis tuli tubaje,
lõõtsu lõkke lõukaesse!
Kui põle peerguda peressa –
õhistelles õlgisida,
kõhistelles kõlkaeida.
Ikka saab tuli tubaje!

Perenaene naesukene,
tõuse üles voodiesta,
lina valgede vahelta,
sinise sõva seesta!
Tõuse vööda vöödelema,
seariksida seadelema,
kingapaeluda panema!
Katsu menna kamberie,
kepsi menna kelderie,
astu aita, jää-mäele:
too see Mardi maugukene,
sandi Mardi sajukene,
too siis sooled, too siis tangud,
sombi sooled sukka sisse,
tambi tangud varuksesse.
Tükk too tooresta osada,
üksi, kaksi küündlaida,
katsu pea-kapsaida,
liiguta lina pihuda.

Juba siit armust anneti!!!

III

Marti tantsib, maa müdiseb,
põllupeendarad põruvad.

IV Mardid õnnistavad.

Sisse viskan viljaõnne,
katuksele kaeraõnne,
taha seina tanguõnne,
leedeje leatseõnne
oruje hoosteõnne.

Peremees, peremehike,
mis Marti sinule soovib?
orguje hüvad oraksed,
mäe jääre kaerad-keerud
rukkijed pinu-pidused,
odrad aja (aia?)-arvulised –
see (seda) Marti sinule soovib.

Perenaene, naesukene
mis Marti sinule soovib?
Laudad täide lambaida,
sõnnikud täide siguda,
põhud täide põrsaeida,
katuksed täide kanuda,
katuksed täide muneda –
see Marti sinule soovib.

Perepoiga, poisikene
mis Marti sinule soovib?
Üva talli toa edeje,
üva talli tua tahaje,
talli seitse laterida,
laterisse laugud täkud,
iga täkule sadula,
sadulale saksa poisid,
saksa poisile kübarad,
kübarale kuldakroonid,
kuldakroonile kudujad,
kudujalle uued kuued,
uue kuuele pidaja,
pidajale peened särgid –
see Marti sinule soovib.

Peretütar, neitsikene,
mis Marti sinule soovib?
vallast valge peiukene,
sõrmed täide sõrmuksida,
käe-rammejed rahada,
käe-pekkad penningida –
see Marti sinule soovib. –

Pere-mini, minijakene,
mis Marti sinule soovib?
Tuli lukuta tuassa,
kaev on kaanetta mäella,
sea laut oa võtmeta –
see Marti sinule soovib.

Sulasmees, sulasmehike,
mis Marti sinule soovib?
Üva jalgega hobune,
kui lääd jaanipäev kiriku,
hobu alla, kui see ahju,
ise peale kui see päeva,
kübar kui kiriku kella
vöö kui linna lippu linti –
see Marti sinule soovib.

Peretüdruk, neitsikene,
mis Marti sinule soovib?
Kui lääd kaevult vetta tooma,
kena kelkari (3) tahaje,
kena riista kelkarie,
ämber äilikse (4) käessa,
viks õled vee vinnajagi,
vana lammas, lahke villa,
saba taha kui tuuli luud –
see Marti sinule soovib.

V Lõpp.

Lääb siis Marti, läigib Marti,
üle soo suled nähikse,
läbi metsa läigib mütsi.
Kui tulen teine kord tagasi,
teie õuu õlutta jooksku,
väli virvet veeretagu!

1 ratsutit
3 kelk
4 valge

H III 1, 493/500 (1) < Iisaku khk., (?) Oonurme k. – A. Walter (1888)

Sildid
Postitatud Sügis