3. MINU ELLA EIDEKENE (Jh)

Kasvatus asjata
Jõhvi
        1r_29memmevaev_hella_eideke_laul_3_

MINU ELLA EIDEKENE
kandis minda kaasassanna,
pidid põllepaulussanna.
Mõtlid kaksi kasvamaie!
Minust kasvas üksi lapsi,
üksi lapsi, kangekaula!

Õleks tiedand eidekene,
õleks tiedand tuvvessanna –
õleks vieretand vedeje,
kui tämä vieretas vibuje,
õleks käärind käntä’äie,
kui tämä kääris kätkieie,
õleks tuisutand tuleje,
kui tämä tuisutas tubaje!
Kui tämä minuda kandas,
kandas lasta kahjulista,
õnnetumba tüttärlasta!
Tekst: EÜS VI 1028/9 (182) < Jõhvi khk, Illuka v, Raudi k – A. Sildnik,  P. Penna < Mai Papa, 73 a (1909); viis: EÜS VI 891 (82) < Jõhvi khk, Illuka v, Nõmme k < A. Sildnik, P. Penna < Lienu Kilk, 58 a. (1909).

Sildid
Postitatud Lapsepõlv