__L i s a m a t e r j a l e__

MARDI- JA KADRIPÄEVA ÕHTUL käisid sandid kerjates talust tallu. Tallu minnes lauldi sissepalumise laulu. Kui uks avati, läks päämart (või pääkadri) kõige ees sisse ja laulis kotist kesvi võttes ja põrandale visates: „Viska sisse vilja õnne” jne. Sees tehti ring ja lauldi: „Hüpake, poja, karake, poja!” Sandid tantsisid seni, kui neile midagi anti. Olles ande kätte saanud, tänasid nad: „Aituma andemast!” jne. Kui neile aga midagi ei antud, läksid nad sajatades ja vandudes minema.
Märdisandid olid riietatud tumedaisse, kadrisandid heledaisse riietesse. Tavaliselt olid mardisantidel seljas pahupidi pöördud kasukad, kadrisantidel valged, linased riided. Sandid pidid väljas laulma, muidu ei lastud neid sisse. Mardisandid laulsid: ”Tere õhtust pererahvas!” jne. (Sangastest, 1931)

Postitatud Süküs