50. SIIST OM ENNE HÄRRÄ KÄÜNÜ (Ote)

Kuri mõis

Otepää

12_EYS_V_138_(7)_1r

SIIST OM ENNE HÄRRÄ KÄÜNÜ,
härrä käünü, jälje jäänü,
siit om viidü viisulise,
siin om käünü kängalise.
„Tere, ärtu härräkene,
kullakrooni provvakõnõ!
Istu maha tooli pääle,
saista saali veere pääle,
kae akna raami pääle,
sis sa kae vällä akenesta,
kuidas valda vaivatas,
teopoiga piinatas!
Kurat om pantu kubijas
varas valla päälikus!”
Vald küll vaakus vardan,
teopoiga teibal.

Mis olli põlvõ põrgun,
seep olli meie mõisan:
ussõ kiitsva kikkani,
värje vaakva valgõni
kirg olli kikku leevä pääl,
tuli õllõ toobi pääl.

Viis: Jüri Illak (55 a) (EÜS V 138 (7) < Otepää khk, Päidla v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles Jaan Jürgenson (H I 3, 563 (1) < Tartu < Otepää khk, 1891), täiendatud (H III 21, 895 (6) < Otepää khk, Palupera v – J. Kukrus, 1895).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase