10. AI MINA KARJA KABELISSE

Ema haual

Kambja

kam_3_2712_(14)_emakene_1r

AI MINA KARJA KABELISSE,
oma emä haua manu.
„Tule üles, memmekene!”

„Ei ma ei lää jo, tüttrekene –
mul om manu maahaisu,
kätte mann om kääpähaisu.”

„Tõuse ikke, memmekene!
ma tii lippe livva sisse,
sõmera vii tii lõukele –
mõse manta maahaisu,
suu manta surmahaisu,
kätte manta kääpähaisu.”

„Ei ma ei lää jo, tüttrekene –
suure löövä suu pääle,
kõrgi lööva kõrva pääle.!

Laulnud Ann Aamon (60 a) (EÜS VII 2712 (14) ja EÜS VII 2635/6 (13) < Kanepi khk < Kambja khk – J. Sossi ja P. Tatz, 1910).

Sildid
Postitatud Latsepõlv