3. OH SEE OM ÜITS ALLE LUGU

Ema armud. Ema haual. Nutust järv. Unenägu

Otepää

ote_17_EYS_V_157_102_1r

OH SEE OM ÜITS ALLE LUGU, oh alle, oh alle lugu see,
sii om vaeste laste lugu, oh alle, oh alle lugu see.
Mull tulli miilde memmekene, oh alle, oh alle lugu see,
miilde memme armukene, oh alle, oh alle lugu see.

Ärä kuuli emäkene, oh alle, oh alle lugu see,
ärä emä armukene, oh alle, oh alle lugu see,
emä panti lauutsile, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste jalutsile, oh alle, oh alle lugu see,
emä panti kirstu sisse, oh alle, oh alle lugu see,
armu kirstu nuka sisse, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi lävest vällä, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste aknast vällä, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi värjäst vällä, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste laidest vällä, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi tiidä müüdä, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste aina müüdä, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi kerikude, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste torni sisse, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi kerkust välla, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste tornist vällä, oh alle, oh alle lugu see,
emä viidi piha-aida, oh alle, oh alle lugu see,
armu aste üle müiri, oh alle, oh alle lugu see,
emä panti avva sisse, oh alle, oh alle lugu see,
armu avva nuka sisse, oh alle, oh alle lugu see,
liiva terä pääle panti, oh alle, oh alle lugu see.

Sis mo süda lahes nii, oh alle, oh alle lugu see,
et läits läbi südäme, oh alle, oh alle lugu see,
läbi kümne küidse ranna, oh alle, oh alle lugu see!
Ei ole armu andijat, oh alle, oh alle lugu see,
ei ka sõna kostijat, oh alle, oh alle lugu see.

Maha jäi ma marja suuru, oh alle, oh alle lugu see,
põrmandule põrmu suuru, oh alle, oh alle lugu see,
saina nõale saapa kõrru, oh alle, oh alle lugu see.

Kon ma nõata, sääl ma nõrgu, oh alle, oh alle lugu see,
kon ma saesa, sääl ma ike, oh alle, oh alle lugu see,
sinna sünnib tiigike, oh alle, oh alle lugu see,
kaldup kalajärveke, oh alle, oh alle lugu see,
vaese latse silmäviist, oh alle, oh alle lugu see!

Tule üles emakene, oh alle, oh alle lugu see,
tule armu andimaie, oh alle, oh alle lugu see!

Võõrasemä vihkas minnu, oh alle, oh alle lugu see,
and raasu, ütles raske, oh alle, oh alle lugu see,
and tüki, ütles tüsse, oh alle, oh alle lugu see.

Kasuemä kakles mo´ga, oh alle, oh alle lugu see:
„Võõraslaits süü viie võrra, oh alle, oh alle lugu see,
kasulaits süü kate võrra, oh alle, oh alle lugu see,
oma laits süü üte võrra, oh alle, oh alle lugu see!

Tule üles emäkene, oh alle, oh alle lugu see,
tule armu andimaie, oh alle, oh alle lugu see,!”

“Ole vaiki, tütärlaitsi, oh alle, oh alle lugu see,
ei ma või nüid üles minnä, oh alle, oh alle lugu see:
mull om katski kaalaluu, oh alle, oh alle lugu see,
mull om katski sälläluu, oh alle, oh alle lugu see!”

“Tule üles, emäkene, oh alle, oh alle lugu see,
tule armu andimaie, oh alle, oh alle lugu see:
ma säe kokku sälläluu, oh alle, oh alle lugu see,
jakka kokku kaalaluu, oh alle, oh alle lugu see.”

“Ole vaiki, tütärlaitsi, oh alle, oh alle lugu see,
ei ma või nüid üles minnä, oh alle, oh alle lugu see,
mull om manna maa-ais, oh alle, oh alle lugu see,
suu manna surma-ais, oh alle, oh alle lugu see.

“Tule üles emäkene, oh alle, oh alle lugu see,
tule armu andimaie, oh alle, oh alle lugu see,
lipe tii ma livva sisse, oh alle, oh alle lugu see,
lämmä vii tii länikude, oh alle, oh alle lugu see,
mõse manta maa-aesu, oh alle, oh alle lugu see,
suu manta surma-aesu, oh alle, oh alle lugu see.”

“Ole vaiki tütärlaitsi oh alle, oh alle lugu see,
ei ma või nüid ülesminnä oh alle, oh alle lugu see,

“Mõesta ärä, memmekene, oh alle, oh alle lugu see,
mes ma üüsi unen näije, oh alle, oh alle lugu see:
tamm kasvi tare lävel, oh alle, oh alle lugu see,
kuus kasvi kua lävel, oh alle, oh alle lugu see,
aab kasvi aeda lävel, oh alle, oh alle lugu see,
kõiv kasvi kõlkse lävel, oh alle, oh alle lugu see.”

“Ole vaiki, tütärlaitsi, oh alle, oh alle lugu see –
sa saad perre pidäjäs, oh alle, oh alle lugu see,
suure karja kaitsijas, oh alle, oh alle lugu see,
sulaside sundijas, oh alle, oh alle lugu see.”

Sis mu rõõmu tõtelt tõssi, oh alle, oh alle lugu see,
tõtelt tõssi, kallilt kasvi, oh alle, oh alle lugu see,
et ma viil saa perenaeses, oh alle, oh alle lugu see,
peremehe kaasalases, oh alle, oh alle lugu see.

Viis ja tekst: Emilie Birkenbaum (45 a) (EÜS V 157 (102) < Otepää khk, Ilmjärve v, Kolu t – A. Kiiss 1908) ja (H II 31, 513/6 (15) – J. Kivisaar ja J. Birkenbaum, 1889).

Sildid
Postitatud Latsepõlv