14. KUI NO IMÄ MINNU OLLI

Ema ei viinud vette

Otepää

x

KUI NO IMÄ MINNU OLLI,
kallis imä minnu kanni,
esä oodi obeste poissi,
veli tahtse tallipoissi,
sõsar tahtse sõidupoissi.
Sündi vaene tütärlaits.
Esä käsk mu oija viiä,
veli käsk mu vette viia,
sõsar lähät lättehede.
Minu imä tõtelikku,
tõtelikku, mõtelikku,
iste maha imetämä,
mättä pääle mähkimä.
Leije jalga vasta maada,
põrut jalga põrmandule:
„Ennembä paas laheku,
pae põhi põraegu,
kui ma vere vette viska,
armu kaivu kaota,
vaiva lase lainneelle!”

H II 31, 508/9 (4) < Otepää – J. Kivisaar ja J. Birkenbaum (1889).

Sildid
Postitatud Latsepõlv