20. ME OLE MIHE MÜRGÜ TÜKKI (Ote)

Meie ja teie poisid

Otepää

tiff_c__4x_EYS_V_153_(78)_1r

Meie mehed

ME OLE MIHE MÜRGÜ TÜKKI,
ravva kangesta taotu,
vasesta vällä valatu.
Ei me ooli ommetegi
meeste seltsi minenä,
ega poiste turgu tullen;
meil ei ole kühma külle pääl,
ega nõtigu nõna pääl:
me ole viiekest velitse,
oleme katekest kanatse,
oleme kolmi koolipoisi,
oleme näälä nelläkeste.

Viis: Leena Kuuse (60 a) (EÜS V 153 (78) < Otepää khk, Vastse-Otepää v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles Otto Grossschmidt (H II 31, 351/2 (4) < Otepää khk, 1889).

Sildid
Postitatud Nuurus