__N õ o_t e k s t i d__

TÜTAR TALUST VIIDUD. TÜTRE KAHITSEMINE!

VIIDI TÜTARI TALULTA,
põlleeide põrmandusta.
Tare jäi tühjas tüterista,
ait jäi arvasta hammeista,
laut jäi lehmista lagedas. –
Ikma jäiva esa iiru,
nutma velle nuuma härja,
hoigama esa hobese. –
Ei ole kaera kandijata,
heina ette andijata. –

H III 10, 146 (2) < Nõo khk, Vastse-Nõo v – M. Müür (1888)

Sildid
Postitatud Nõo/Võnnu