x__S a n g a s t e___v i i s i d__

1. EÜS VI 213 (101) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909

pulm_6_1r

2. EÜS VI 208 (80) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909

pulm_7_2r

3. ERV 267 (1890)  < Sangaste khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva, 1877.

pulm_8_2r

4. ERV 274 (1924)  < Sangaste khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva, 1877.

pulm_9_2r

5. RKM II 226, 185 (2) < Sangaste khk, Mäeküla, Tintso t – J. Pakri < Veera Hütsi (67a), 1967.  

pulm_10_1r

6. RKM II 225, 606 (1) < Sangaste khk, Tagula k, Mudasilla t – H. Tampere < Linda Kits (59 a), 1967.

pulm_11_RKM_II_225_606_(1)_2r

7. RKM II 225, 616 (1) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t – H. Tampere < Ella Luugus (65 a), 1967.

pulm_12_2r_pulm_12

Sildid
Postitatud Sangaste/Otepää