1. LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE (San)

Liiri-lõõri

Sangaste

2r_v64_RKM_II_225_619_(10)

LÕÕRI, LÕÕRI, LÕOKENE,
kos su kulla pesäkene?
Minu pesä pedästigun,
kuiva kuuse ossa pääl.
Kos see kuju kuus jäi?
Vanamees maha ragus.
Kos too vanamees jäi?
Ära temä suresi.
Kohes tedä mateti?
Pikä palu pendrä ala.
Kohes too pennär jäi?
Vikat tedä maha niit.
Kohes too vikat jäi?
Vikat merde satte.
Kohes too meri jäi?
Must härg ärä rüübäs.
Kohes too must härg jäi?
Must härg lauta viidi.
Kohes too laut jäi?
Ära temä palli.
Kohes noo lauda hüdse jäivä?
Kikas-kana ärä savits.
Kohes too kikas-kana jäi?
Taivade viidi,
vasitside vangerdega,
tulitside tungeldega.
Mis mulle säält sai?
Kuus´ kulla elmekeist,
säidse saksa nöörikeist.

Viis: Ella Luugus (65 a) (RKM II 225, 619 (10) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t. – H. Tampere, 1967), tekst: Liis Susi (75 a) (ERA II 2, 369/71 (1) < Sangaste khk, Sangaste v – Herbert Tampere, 1928).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst