1. OH TE ULLU RUMALA! (Puh)

Põdratapja

Puhja

4r_v16_EYS_V_550_(8)

OH TE ULLU RUMALA!
Teivä kesvä kengu otsa,
kaara kengu kalda alla.
Tuli poku, laia sarve,
seie kesvad kengu otsast,
kaara kengu kalda alt.
Ma võti poku sarvest kinni,
leie poku vasta maad.
Liha sai süvva, nahk sai müvva,
pää sai Pärnu päälikile.
Sarve viisi sepa kätte,
sepp tei mulle tutu-lutu.

Laulnud Mari Pehka (58 a) (EÜS V 550 (8) ja EÜS V 507/8 (8) < Puhja khk – M. Pehka, 1908).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst