1. OLIN MINA ENNE HÄRRA POISSI (San)

Täid kaladeks

Sangaste

3r_v69_ERA_II_271_332_(14)

OLIN MINA ENNE HÄRRA POISSI,
kandsin härra kaluskida,
vana härra vamuskida.
Nüüd olõ vaene valmis soldat,
istu Riia valli pääl –
ihun oma hinge rauda,
katsun oma kaala rauda.
Võtsin täije vamuskista,
mis suuremba, ne tsuska suvve,
mis vähämbä, ne viska jõkke.

Viis: Helene Novek (sünd Villemson, 1879) (ERA II 271, 332 (14) < Sangaste khk, Kuigatsi v < Urvaste – Ilmar Novek, 1940), tekst: Ain Park (65 a) (EÜS VI 343 (30) < Sangaste khk, Keeni v – A. Mõttus ja J. Sossi,1909).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst