2. LÄTSI MÕTSA ‘OMMUKULTA (San)

Kurg künnab.  Lindude õlu. Imed

Sangaste

1r_v62_ja_63_EYS_VI_210_(91)

LÄTSI MÕTSA ‘OMMUKULTA,
varra inne valgeeta,
näi ma kure kündevata,
tetre tõugu tetevata.
Võti kure kuki pääle,
kääni kure käe pääle,
lätsi kodu kulleenna,
kulleenna, kaieenna.
Mis sääl kuan tetenessa?
Tigalene õlut tegi (teie?),
varblene verda vali,
tsiga villu lahutalli,
lammas latsi häälletalli,
põrsas pühkse põrmatuta.

Viis: Ain Park (umb 65) (EÜS VI 210 (91) < Sangaste khk, Keeni v, Keeni m – A. Kiiss, 1909), tekst: Liisa Siirak (Kösti Liisa, 59 a) (E 56442 (8) < Sangaste khk, Lauküla – N. Treumut, 1925).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst