3. TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE (San)

Liiri-lõõri

Sangaste

2r_v64_RKM_II_225_619_(10)

TSIIRI, TSIIRI, TSIRGUKENE,
lõõri, lõõri, lõokene,
kos su kulla pesäkene?
Mino pesä pedästikun,
kuiva kuuse osa pääl,
suure tamme juure all.
Kos see kuus´ jäi’e?
Vanamees maha ragi.
Kos see vanamies jäi’e?
Ärä timä kuoli.
Kohes timä mateti?
Ala ai’a auda,
pikä palu pendrede.
Mis sääl avva pääl kasvi?
Oras-ain pääl kasvi.
Kos see ain jäi’e?
Vikat maha niitse.
Kos see vikat jäi’e?
Kivvi temä putte,
Kos see kivi jäi’e?
Merde temä mulksati.
Kos see meri jäi’e?
Must ärg´ ärä rüübäs,
lauk´ ärg´ ärä lakat´,
Kos nee ärä’ jäivä’?
Lätsi lauta lämmäde.
Kos see laut jäi’e?
Ära temä palli.
Kos see lauda tuhk jäi?
Must kana lak´ka rääbits´.
Kos see kana jäi’e?
Kul´l´ vei taiva poole.
Minkas sinnä perrä minnä?
Tinatside tel´giga,
vasitside vangerdega,
õpetside õn´giga.
Mis mulle säält sai?
Kuus´ kulla elmekeist,
säidse saksa nöörikeist.

Viis: Ella Luugus (65 a) (RKM II 225, 619 (10) < Sangaste khk, Lauküla, Koljaku t. – H. Tampere, 1967), tekst: Liis Värnik (35 a) (H II 5, 533/5 (193) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst