1. LÄTSI MERI MA MINEMÄ (San) (lõpp-)

Lunastatav neiu

Sangaste

1r_v3_RKM_II_225_591_(1)

LÄTSI MERI MA MINEMÄ,
pikä purju pilluma.
Odot, meri, peä, vesi –
las ma kae kodo poole,
eidä silmi ellä poole:
kes sääl koton kõndines,
tare iene tandsines?

Ise (isa) iks koton kõndines,
tare iene tandsines.
„Isekeni, taadikeni,
osta minno orjuvasta,
pästä päivista kurjosta!”

„Ming’s ma osta, ming’s ma pästä?”
„Sul om kolmi ruunakeista –
üts no anna sa minole,
tõne tõlgule toota (tõota),
kolmas jääs sull enele.”
„Ei või anda, ei tõota!”

Lätsi meri (mari?) ma minemä,
pikä purju pilluma.
Odot, meri, peä, vesi –
las ma kae kodo poole,
eidä silmi ellä poole:
kes sääl koton kõndines,
tare iene tandsines?

Imä iks koton kõndines,
tare iene tandsines.
„Imäkeni, memmekeni,
osta minno orjuvasta,
pästä päivista kurjosta!”

„Ming’s ma osta, ming’s ma pästä?”
„Sul om kolmi lehmakeista –
üts no anna sa minole,
tõne tõlgule toota (tõota),
kolmas jääs sull enele.”
„Ei või anda, ei tõota!”

Lätsi meri ma minemä
pikä purju pilluma.
Odot, meri, peä, vesi –
las ma kae kodo poole,
eidä silmi ellä poole:
kes sääl koton kõndines,
tare iene tandsines?

Veli koton kõndines,
tare iene tandsines.
„Vellekeni noorekeni,
osta minno orjuvasta,
pästä päivista kurjosta!”

„Ming’s ma osta, ming’s ma pästä?”
„Sul om kolmi ärjäkeista –
üts no anna sa minole,
tõne tõlgule toota (tõota),
kolmas jääs sull enele.”
„Ei või anda, ei tõota!”

Lätsi meri ma minemä
pikä purju pilluma.
Odot, meri, peä, vesi –
las ma kae kodo poole,
eidä silmi ellä poole:
kes sääl koton kõndines,
tare iene tandsines?

Sõsar koton kõndines,
tare iene tandsines.
„Sõsarani linnukeni,
osta minno orjuvasta,
pästä päivista kurjosta!”

„Ming’s ma osta, ming’s ma pästä?”
„Sul om kolmi sõlekeista –
üts no anna sa minole,
tõne tõlgule toota (tõota),
kolmas jääs sull enele.”
„Ei või anda, ei tõota!”

(Lõpp puudu)

Viis: Karl Vill (80 a) (RKM II 225, 591 (1) < Sangaste khk, Korijärve k, Kuritsa-Veski t – H. Tampere, 1967), tekst: Kadri Veemees (umb 70 a) (H II 5, 568/9 (248) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu