8. OLLI MINA VÄIKE MIHEKE (San)

Tille teopoiss. Hobune varastatud

Sangaste

2r_v27_EYS_I_17_(2)

Hobuse varastamine
 
OLLI MINA VÄIKE MIHEKE,
põlve piiu (pikku) poisike,
vaat luu-li, vaat-luu,
põlve piiu (pikku) poisike,
 
üüse pesse mõisa rihe,
päivä kündse mõõdu maad,
vaat luu-li, vaat-luu,
päivä kündse mõõdu maad.
 
Uni tulli uinussile,
tahtse mina magama,
vaat luu-li, vaat-luu,
tahtse mina magama,
 
panni pää paiju pääle,
jala jõõ perve pääle,
vaat luu-li, vaat-luu,
jala jõõ perve pääle;
 
es näe hobõst, es näe atra,
jäie mina magama,
vaat luu-li, vaat-luu,
jäie mina magama.
 
Varas miis tull varikust,
kuri miis tull kuusikust,
vaat luu-li, vaat-luu,
kuri miis tull kuusikust,
 
varast minu tillu täku,
tillu täku, tii-ruuna (teoruuna),
vaat luu-li, vaat-luu,.
tillu täku, tii-ruuna,
 
Lätsi ikken kodu poole,
kes sääl tii pääl vastu tulli,
vaat luu-li, vaat-luu,
kes sääl tii pääl vastu tulli?
 
Imä tulli nõvvõtenna:
„Mis sa iket pojakõne,
vaat luu-li, vaat-luu,
mis sa iket pojakõne?”
 
„Mis ma’i ikke, imäkene,
mis ma’i kaiba, memmeke,
vaat luu-li, vaat-luu,e –
mis ma’i kaiba, memmeke,
 
Uni tulli uinussile,
tahtse mina magama,
vaat luu-li, vaat-luu,
tahtse mina magama,
 
panni pää paiju pääle,
jala jõõ perve pääle,
vaat luu-li, vaat-luu,
jala jõõ perve pääle;
 
es näe hobõst, es näe atra,
jäie mina magama,
vaat luu-li, vaat-luu,
jäie mina magama.
 
Varas miis tull varikust,
kuri miis tull kuusikust,
vaat luu-li, vaat-luu,
kuri miis tull kuusikust,
 
varast minu tillu täku,
tillu täku, tii-ruuna,
vaat luu-li, vaat-luu,
tillu täku, tii-ruuna.”
 
„Ärä ike, pojakõne,
mull om kottun kolmi obest,
vaat luu-li, vaat-luu,
mull om kottun kolmi obest:
 
üits om all (hall) ja tõne iiru,
kolmas kurekarvaline,
vaat luu-li, vaat-luu,
kolmas kurekarvaline;
 
võta tallist uue täku,
uue täku, tiiruuna,
vaat luu-li, vaat-luu,
uue täku, tiiruuna!”
 
Panni mina alli ette,
panni kõrvi kõrvale,
vaat luu-li, vaat-luu,
panni kõrvi kõrvale,
 
panni kõrvi kõrvale ja
sõitse üle Soome silla,
vaat luu-li, vaat-luu,
sõitse üle Soome silla –
 
Soome silda räksäti ja
aluspalki paugati,
vaat luu-li, vaat-luu,
aluspalki paugati.
 
Viisi kirjutas üles M. Kampmann (EÜS I 17 (2) < Sangaste khk, Tõlliste v, 1889), tekst: Anna Müllerson (50 a) (ERA II 11, 687/8 (1) < Sangaste, Restu v – Linda Müllerson, 1929), täiendatud (H II 6, 770/1 (101) < Sangaste khk, Keeni v – P. Saul < Lotta Küppär (87 a), 1890).

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu