3. LÄTSI ORGU OMATSILE (San)

Ehted varastatud

Sangaste

1r_v23_RKM_II_225_591_(1)

LÄTSI ORGU OMATSILE,
mäe pääle pähkenile,
panni helme kivi otsa,
kaalakirjä kannu otsa.
Se(e)ni tulli varas varikust,
kuri meesi kuusikust,
varast helme kivi otsast,
kaalakirjä kannu otsast.

Naksi minäjä minemä,
üle nurme nuttaten,
üle õue õlluden.
Kes mull’ vasta tulenes?
Emä mull’ vasta tulenes.
„Mes sä ikket, tüttarlatsi?”

„Mes mä ikke, emäkene:
lätsi orgu omatsile,
mäe pääle pähkenile,
panni helme kivi otsa,
kaalakirjä kannu otsa.
Se(e)ni tulli varas varikust,
kuri meesi kuusikust,
varast helme kivi otsast,
kaalakirjä kannu otsast.”

„Ärä ikke, tüttarlatsi,
küla’p elun helme saame,
kasun ikke kaalaraha.”

Viis: Karl Vill (80 a) (RKM II 225. 591 (1) < Sangaste khk, Korijärve k, Kuritsa-Veski t – H. Tampere, 1967), tekst: Villem Falkenberg (H III 7, 161/2 (1) < Sangaste khk, Uniküla v – Friedrich Kuhlbars, 1869 (kogutud), 1889 (saadetud).

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu