6. OLI MINA VÄIKÕNE MEHEKÕNE (San)

Tilluke teopoiss. Hobune varastatud

Sangaste

2r_v6_ERV_251_(1804)

OLI MINA VÄIKÕNE MEHEKÕNE, le-lee, le-la-mus, lee,
põlve kõrru poisikõne, le-lee, le-la-mus, lee.
Saadeti minu teole, le-lee, le-la-mus, lee.
Mis sääl tegema mind panti, le-lee, le-la-mus, lee?
Kivistikku kiskumaie, le-lee, le-la-mus, lee,
kannestikku kakkumaie, le-lee, le-la-mus, lee,
öösi peksin mõisa rehe, le-lee, le-la-mus, lee,
päeva kündsin mõedu maa, le-lee, le-la-mus, lee.
 
Eitasin mina magama, le-lee, le-la-mus, lee
pea mina pantsin peendra pääle, le-lee, le-la-mus, lee,
jala jõe veere poole, le-lee, le-la-mus, lee.
 
Siis tuli kuri kuusikust, le-lee, le-la-mus, lee,
varas tuli varikust, le-lee, le-la-mus, lee,
varast’ minu ti´l´le täku, le-lee, le-la-mus, lee,
tille täku, teo ruuna, le-lee, le-la-mus, lee.
 
Läitsin mina kodu nutuga, le-lee, le-la-mus, lee.
Kes säält kodust vastu tuli, le-lee, le-la-mus, lee?
Isa minul vastu tuli, le-lee, le-la-mus, lee.
„Mis sina iked, pojakõne, le-lee, le-la-mus, lee?”
„Miks mina ei ike isakõne, le-lee, le-la-mus, lee
välläl olin väike ma väsinu, le-lee, le-la-mus, lee,
pantsin pea peendra pääle, le-lee, le-la-mus, lee,
jalad jõe veere poole, le-lee, le-la-mus, lee;
kuri oli tulnu kuusikust, le-lee, le-la-mus, lee,
varas oli tulnu varikust, le-lee, le-la-mus, lee,
varast minu tille täku, le-lee, le-la-mus, lee,
tille täku, teo ruuna, le-lee, le-la-mus, lee.”
 
„Ära sina ike, pojakõne, le-lee, le-la-mus, lee,
mull om kodun kolmed ruunad, le-lee, le-la-mus, lee
üits om iiru, tõine kõrvi, le-lee, le-la-mus, lee,
kolmas kullakarvaline, le-lee, le-la-mus, lee.
Iiru panen mina ette, le-lee, le-la-mus, lee,
kõrvi panen ma kõrvale, le-lee, le-la-mus, lee,
keskele kullakarvalise, le-lee, le-la-mus, lee!”
Sõida ma siis üle Põru silla, le-lee, le-la-mus, lee,
Põru silda prõksati, le-lee, le-la-mus, lee,
minu kübar kergati, le-lee, le-la-mus, lee.
 
Põru sild – Põru mõisa juures, Kuigatsis, Sangaste k.
 
Viisi kirjutas üles A.A. Borenius-Lähteenkorva (ERA 251 (1804) < Sangaste khk, 1877) (SKS, Lähteenkorva nr 309), tekst: Mari Jäärmann (58 a) (H II 25, 819/20 (4) < Tartu linn < Sangaste khk, Kuigatsi v – Johann Trull, 1890).

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu