1. MIS TI SANDI SAISATELE (San)

Väravamäng

Sangaste

x

MIS TI SANDI SAISATELE, juuli, kuldse väraja?
Mi saisame värain, juuli, kuldse väraja.
Ti värre katski, juuli, kuldse väraja.
Küll mi esi parandame, juuli, kuldse väraja.
Millege ti parandõti, juuli, kuldse väraja?
Sii’ge, kullage, juuli, kuldse väraja,
vereve niidige, juuli, kuldse väraja.
Kost sa sitt siidi said, juuli, kuldse väraja?
Veli eile Riiast tõi, juuli, kuldse väraja,
ku ei usu, tule kaema, juuli, kuldse väraja.
 
RKM, Mgn. II 802 g < Tallinn < /Sangaste/ – H. Kokamägi ja I. Rüütel < Helene Kukk, 68 a. (1962). Lit. E. Tampere 1983.

Sildid
Postitatud Laulumängu