2. MIS TE SANDI SAISATE? (San)

Väravamäng

Sangaste

x

Tallistepüha laul.
Jõulu mängulaul.
 
MIS TE SANDI SAISATE, juuli kuldse väraja?
Mi saisame värain, juuli, kuldse väraja.
Ti värre katski, juuli, kuldse väraja.
Küll mi esi parandame, juuli, kuldse väraja.
Minkas teie parandate, juuli, kuldse väraja?
Siidiga ja kullaga, juuli, kuldse väraja.
Kost te’ sita siidi saite, juuli, kuldse väraja?
Veli eila Riiast tulli, juuli, kuldse väraja,
toona pässi Pärnuesta, juuli, kuldse väraja,
Riiast toonu ta Riia raha, juuli, kuldse väraja,
Tartust vanu taalerida, juuli, kuldse väraja,
Valgast vanu rublasiida, juuli, kuldse väraja.
Kulda tõie koti tävve, juuli, kuldse väraja,
hõpet särgi hõlma tävve, juuli, kuldse väraja.
Kui ei usu, tulge kaege, juuli, kuldse väraja,
kas om hobu ihena like, juuli, kuldse väraja,
huu (hobu) handa hõõrmas tettu, juuli, kuldse väraja,
varsa kabja kasteetse, juuli, kuldse väraja.

Sellätus: Kaits paari mängjid om selle mängu man tegeva. Üits paar saisva üten sainan, käest kinni kõrvute, ja küsusse edimedse värsige tõsen sainan saisva paari käest, kes nii samuti saisva, edimedse värsige. Nu vastase tõse värsige Silmäpilk laskva tõne paar küsüjil läbi minnä endide vahelt, ja tõstva kuun oleva käe üles ja küsüsse, Kost ti sita sii saiti? Edimedse vastase perämidse värsige. Ja kösteve läävä vällä kaeme. (H II 31, 757/8 (3) < Sangaste, Laatre v. – Kristjan Gross, Miku t, 1888).

RKM, Mgn. II 802 g < Tallinn < /Sangaste/ – H. Kokamägi ja I. Rüütel < Helene Kukk, 68 a. (1962). Lit. E. Tampere 1983.

H II 29, 698/9 (23) < Võnnu khk, Ahja v < Sangaste khk, Kuigatsi v – K. Veske (1888).

Sildid
Postitatud Laulumängu