3. MIS TIE’ SANDI’ SIINÄ SAISAT? (San)

Väravamäng

Sangaste

x

MIS TIE’ SANDI’ SIINÄ SAISAT, juuli, kuldse värija?
Mie’ saisa väreida, juuli, kuldse värija.
Tie värre’ katski, juuli, kuldse värija.
Küll mi esi parandame, juuli, kuldse värija.
Mingas tie’ parandate, juuli, kuldse värija?
Sii³ge, kullaga, juuli, kuldse värija,
verevä riidiga, juuli, kuldse värija.
Kost sa sitt sii sait, juuli, kuldse värija?
Veli eelä liinast tõi, juuli, kuldse värija,
kui ei usu, tule kaema, juuli, kuldse värija
obu usen meil lumine, juuli, kuldse värija,
loogaküüdse lumidse, juuli, kuldse värija,
uo anda ärmätetu, juuli, kuldse värija,
sadu rikus saanikirjä, juuli, kuldse värija,
vihm rikus vehmrekirjä, juuli, kuldse värija,
lumi rikus loogakirjä, juuli, kuldse värija.
Eidä linik lehe pääle, juuli, kuldse värija!
Meil om linik lõikamede, juuli, kuldse värija,
Pane ame anna pääle, juuli, kuldse värija!
Meil om ame umblemede, juuli, kuldse värija.
Kanna kask kaala pääle, juuli, kuldse värija!
Meil om naha’ pesemädä, juuli, kuldse värija.
Pane kaput kabja pääle, juuli, kuldse värija!
Meil om kaput kodamede, juuli, kuldse värija.
Pane kõrik kõhri pääle, juuli, kuldse värija!
Meil om kõrik kodamede, juuli, kuldse värija.
 
H II 5, 547/8 (14) < Sangaste khk – Joosep Hurt < Liis Oberst, u 75 a (1877)

Sildid
Postitatud Laulumängu